Hvordan ble Iran slik det er

0
201

Vi lærer tydeligvis ingenting av historien og fortsetter å gjøre samme feil som før, et meget godt eksempel på hva vi ikke bør gjøre er Iran. Landet har et fantastisk utgangspunkt, vakkert og rikt på naturresurser og historie. Menneskets sivilisasjon startet i dette området. Det Persiske riket var en supermakt, mens vi her oppe knapt kunne lage bål.

Nå er Iran et teokrati, styrt med jernhånd av religiøse fanatikere som har stanset all utvikling og modernitet.

Allerede for 110 år siden i 1905 lagde Iran en grunnlov som var moderne, også denne grunnloven, på samme måte som den norske var inspirert av Frankrikes, med frihet, liket og brorskap som visjon. Den gangen fikk de gode demokratiske og sosiale rettigheter, inkludert religionsfrihet.

Nå i 2016 har vi forsiktige håp om at landet, ved å tre inn i det internasjonale samfunnet skal normalisere seg. Iran har en ung befolkning som er frustrere og undertrykket. Gleden var stor da atom avtalen ble underskrevet i høst, fordi de øynet muligheten for å kunne leve normale liv. Sanksjonene er løftet, det er tegn til bedring for befolkningen, men det er langt, veldig langt igjen.

Saudi Arabia og Iran er på hver sin side i en maktkamp mellom sunni og shia, en maktkamp som Iran først engasjerte seg i fra 1973 da Ayatollah Khomeini overtok landet etter en revolusjon.

Denne konflikten er hovedårsaken til at Saudi Arabia fortsetter å pumpe opp olje til lave priser, grunnen til at USA spiller med på dette er selvsagt Russland. På grunn av rekordlave oljepriser grunnet fiendskapet mellom Saudi Arabia og Iran, vil det ta litt tid før de igjen får en blomstrende økonomi. Allerede nå er det mange bedrifter også i Norge som har skjønt at det lønner seg å bli venner med Iran igjen, for her blir det penger å tjene, veldig mye penger.

Vi trenger ikke å gå veldig langt tilbake for å finne en lang periode som Iran som var venner med vesten. Grunnloven fra 1905 sørget for at landet ble demokratisk og nesten 50 år med demokrati inntil CIA støttet av britisk etterretning styrtet landets valgte leder og satte inn en diktator.

I 1951 ble Muhammed Mossadegh statsminister etter å ha vært yrkespolitiker i mange år og medlem i parlamentet siden 1923. En av hans viktigste saker var at landet skulle få en større del av de rike oljeforekomstene og satte i gang en prosess for mulig nasjonalisering av oljen.

Dette likte USA og Storbritannia meget dårlig og finansierte og gjennomførte en aksjon for å styrte landets valgte regjering. Operasjonen fikk navnet «Operasjon Ajax» en aksjon ledet av CIA, med støtte fra MI5.

To år etter hans innsettelse som regjeringssjef, ble Mossadeghs styrtet og en USA vennlig av kongelig slekt ble Sjah Muhammed Reza ble innsatt som Irans diktator.

Vestlig etterretning hadde med andre ord sørget for å bytte ut en lovlig valgt president, med en diktator. Han «moderniserte» Irans industri og opprettet en liten krets med privilegerte. Møter og forsamlinger ble ulovlig, men i begynnelsen var ikke religiøse møter forbudt.

 

Sjah Muhammed Reza autoritære styre, som systematisk gjorde bruk av tortur og forbrøt seg på menneskerettighetene på alle tenkelige måter, førte til den iranske revolusjonen og at hans regime ble kastet i 1979. Etter mer enn ett år med politisk kamp mellom en mengde forskjellige grupper, ble en islamsk republikk etablert under Ayatollah Khomeini med folkelig støtte.

Det nye teokratiske politiske systemet satte i gang noen konservative islamske reformer, og gikk inn på en anti-vestlig kurs, særlig mot USA pga dets involvering i kuppet i 1953, som hadde kastet den valgte regjeringen og sørget for sjahens undertrykkende regime i mer enn 25 år. USAs nyetablerte vennskap med Saddam Hussein og støtte til Irak i krigen mot Iran og baser og vennskap med Saudi Arabia, Irans erkefiende hjalp heller ikke på forholdet.

Den nye regjeringen inspirerte forskjellige grupper som mange i den vestlige verden regner som fundamentalister. Som resultat av dette, regner stort sett den vestlige verden Iran for å være en fiendtlig stat.

Iran er et vakkert land som nå er åpent for deg som turist, besøk Persepolis, eller noen av de andre historiske stedene. Nå går det fort, Iran har i dag bestilt 114 Airbus fly fra Frankrike og vil i løpet av noen få år bli en økonomisk stormakt. Blir spennende å se hva som kan skje, hvis landet får utvikle seg i fred i noen år.

Iran

tabola

No posts to display