Hva skjer når vann privatiseres?

0
1128
Advertisement

Uten vann dør vi, det gjelder mennesker, dyr og planter. Alt liv på jorda er avhengig av vann. Avhengighet er et godt utgangspunkt for business. Opp igjennom historien har tilgang på vann vært en menneskerett, det å nekte noen vann, ble sett på som en alvorlig kriminell handling. Med privatisering av vannressurser er det nå akkurat motsatt, du risikerer fengsel og bøter for å samle regnvann på egen grunn.

Blåruss har overtatt verden og penger er viktigere enn mennesker, dyr og planter. Vi vet at narkokarteller, oljeselskaper og våpenhandlere er uten moral, men når arbeidsmetodikken fra disse beveger seg inn på produksjon av mat og vann er vi ille ute. Vann er en enorm resurs og allerede en milliardindustri i dollar.

De store selskapene arbeider iherdig med å kjøpe opp vannressurser, bestikke korrupte politikere og embetsverk for å få kontroll over noe alle vil og må ha. Selv i Norge som er verdens beste land å bo i ifølge FN har vann lobbyen fått igjennom et forslag om at vannverk nå kan tjene penger og eies av private.  Det betyr at de eier grunnvannet og dermed også innsiget til grunnvann. En som bor litt oppe i en dal kan dermed ikke lenger samle regnvann uten at det går ut over innsiget og dermed også inntjeningen til vannverket (Vannselskapet).

En naturlig reaksjon er at det kommer aldri til å skje, vi har jo vann nok, men da kan det være en ide å se om de som allerede har innført restriksjoner for oppsamling av vann på grunn av at vannrettighetene er solgt.

Mann kastet i fengsel for å samle regnvann

Oregon har både tørre og våte områder, en mann ble dømt til 31 dagers fengsel for å samle regnvann på egen eiendom. Det har mange steder, spesielt på vestkysten av USA, etter at ekstremtørken kom, vært mange politiaksjoner mot personer som samler vann. Slutter de å samle kan de slippe med bøter og inndratt utstyr.

En bonde forteller han fikk bot og ødelagt tønne fordi den stod plassert under en takrenne, den var uten vann og hadde vært det i lange tider.

Forskjellen mellom den virkeligheten og slik det var er enorm og akkurat motsatt. Vann er en menneskerett og burde på foran profitt, verden går i motsatt retning.

Det høres tilforlatelig ut, men resultatet kan være at du blir arrestert for å samle regnvann.

Bakgrunnen ligger i at myndigheter selger ut vannrettigheter til store selskaper som borrer etter vann. En bonde eller privatperson som samler inn regnvann på egen eiendom, hindrer innsig til grunnvannet og dermed ifølge en del stater i USA stjeler vann.

De fleste bønner ønsker å være lovlydige og kjøper tilbake vann fra vann selskapene til en, på grunn av vannmangelen, enorm profitt.

Les også:Vann er ikke en menneskerett

Det er innført restriksjoner på boring etter vann på egne eiendommer, hvis det kan bevises at det går ut over et vannverk. Her er bevisbyrden flyttet over på den som vil borre

Amerikanske myndigheter er bekymret over tilgangen på vann og ønsker å tilrettelegge og i noen tilfelle subsidiere anlegg som kan samle regnvann, spesielt i tørre stater. De møter på problemer da det er ulovlig mange steder. De statene som har regulert samling av regnvann har alle solgt vannrettigheter med garanti på uttak for operatørene, de arbeider derfor iherdig imot tiltakene som sentrale myndigheter ønsker å iverksette.

I noen stater, spesielt i Vesten, dirigerer vann lov som nedbør tilhører eksisterende vannrettighetseiere, og det må flyte til sin rettmessige vannavløp. I andre stater, må lovgiverne sikre vannkvalitet standarder og offentlig helse bekymringer er oppfylt når de vurderer regnvann høsting lovgivning.

Nylig har det vært en økning i foreslått lovgivning for å tillate, definere og avklare når regnvann samling kan forekomme. Texas og Ohio bruker mye oppmerksomhet på dette problemet, og er i ferd med vedta en rekke lover som regulerer utøvelsen av regnvann høsting. Texas tilbyr salgs skattefritak på kjøp av utstyr for å samle regnvann. Både Texas og Ohio tillate praksisen selv for drikkevannsformål. Oklahoma vedtok «Vann til 2060 Act» i 2012, for å fremme pilotprosjekter for regnvann og «gråvann» bruk blant annet vannsparende teknikker.

Colorado er en annen stat som har kommet langt og laget regler for samling av regnvann, det er ikke vanskelig å skjønne at det kan være helseproblemer hvis samling av regnvann gjøres feil. Dog er det mye mindre problem enn å ikke ha vann overhodet. Det meste av den nye lovgivningen i amerikanske stater går ut på å lage et kart for hvilket type vann som kan brukes til hva. Å bruke drikkevann i et område med lite vann er sløsing og i mange tilfelle kan «skittent vann» være bedre.

Det kan være på tide å høre på Indianerne som mente at: ingen kan eie landet de går på, vannet de drikker eller luften de puster.

rainwatermap

 

tabola

No posts to display