Har du flaks slipper du kreft

0
94

Johns Hopkins Kimmel Cancer Center i USA har gjennomført en undersøkelse som viser at 2 av 3 tilfeller av kreft skylles uflaks og ikke gener eller miljø. De har undersøk en rekke krefttyper hos voksne og kommet frem til at det ofte dreier seg om tilfeldig mutasjon av vevsceller i helt ordinære prosesser i forbindelse med stamceller divisjoner (deling).

Mange sier, det har vært lite kreft i familien derfor er jeg trygg og kan røke og drikke så mye jeg gidder og gjerne være et par hundre kilo uten av det gjør noe.

De tar feil. Den modellen som forskerne har laget viser at gode gener ikke er noe kan redde deg, uflaks, sammen med gener og livsstil spiller en rolle sammen. De fant ingen gode forklaringer for hvorfor noen bare har flaks og råder oss til å leve så rundt som mulig for å uavhengig av flaksen redusere sjansen for kreft.

«All kreft er forårsaket av en kombinasjon av uflaks, miljø og arv, og vi har laget en modell som kan bidra til å kvantifisere hvor mye av disse tre faktorene bidrar til kreftutvikling», sier Bert Vogel  Clayton professor i onkologi ved Johns Hopkins University School of Medicine og en av forfatterne av artikkel publisert i tidsskriftet Science. «Kreft-fri levetid hos personer eksponert for kreftfremkallende stoffer, som for eksempel tobakk, ofte tilskrives deres» gode gener «, men sannheten er at de fleste av dem rett og slett hatt flaks.»

Forskerne tok for seg hvor ofte stamcelle divisjon, den normale prosessen med cellefornyelse, foregår i 31 forskjellige vevstyper, for å finne ut om det store antallet divisjoner kan føre til flere feil – eller DNA mutasjoner. De ser ikke på vev fra to av de vanligste formene for kreft – bryst og prostata – som er kjent for å ha spesielle miljømessige utløsere, som fedme.

«Vår studie viser generelt at en endring i antall stamcelle divisjoner i en vevstype er sterkt korrelert med en endring i forekomsten av kreft i det samme vev,» sa Vogel. Ett eksempel, sier han, er i tykktarm vev, som gjennomgår fire ganger flere stamcelle divisjoner enn tynntarmen vev hos mennesker. Likeledes er tykktarmskreft mye mer utbredt enn liten tarmkreft.

Det kan argumenteres for, sier de, at tykktarmen er utsatt for flere miljøfaktorer enn tynntarmen, men de påpeker at det motsatte er tilfelle for mus, som har flere stamcelle divisjoner og en høyere forekomst av kreft i sin tynntarm.

tabola

No posts to display