Førerløse vogntog

0
81

Snart trenger du ikke delta lenger, visjonen til framtidssamfunnet er at maskiner som er smartere og mer tilpasset de arbeidsoppgaver som skal gjøres enn oss overtar alt, hvorfor skal vi gjøre noe som helst?

En maskin om går tur med hunden, tar oppvasken, leker med barna, elsker med kona og trøster deg når du føler at livet er ufullstendig.

Det har ikke kommet så langt, men det er en skremmende fremtidsvisjon hvor vi mister relevans for eget liv og for samfunnet. Ifølge teknotenkerne er Kunstig intelligens det neste store, noen av oss skulle ønske det var mer av helt vanlig intelligens ute gikk også.

Det kommer nå gunstig intelligens i en rekke dingser og vi kommer til å ha mobiler og døra, og kjøleskap som tenker selv og tar valg på vegne av oss.

Et eksempel på dette er førerløse biler, Volvo holder på med forsøk på dette ved hjelp av magneter i veibanen som vil fungere som sjekkpunkter som bilen kan navigere etter og som vil registrere annen trafikk og hindringer.

Mercedes Benz ser er for seg at tungtransport i fremtiden gjøres helt uten en sjåfør, dette får ikke bare konsekvenser for en yrkesgruppe, men også for grensehorer og strippeklubber over hele verden.

Allerede nå har selskapet presentert et konsept som heter «Future Truck 2025» dette skal kunne kjøre selv og de mener dette vil revolusjonere transportindustrien. Ikke bare mer miljøvennlig og billigere i drift, men også mye sikrere. Ikke rom for menneskelig feil.

Designet som er presentert er tradisjonelt, men fult av kamerateknologi istedenfor speil og lys. Mercedes Benz mener deres system for førerløs transport kan installeres i personbiler fra 2020.

Mercedes Benz om er en betydelig aktør også innen militær industri og jordbruk har klare forventninger om utstrakt bruk av denne teknologien også på disse områdene.

I 2012, ifølge NHTSA, var 333 000 store vogntog involvert i kollisjoner og ulykker i USA. Disse ulykkene tok livet av nesten fire tusen mennesker, de fleste av de som døde satt i en personbil. Myndighetene har hatt store utfordringer med hensyn til å forsikre seg om at langtransportsjåfører får tilstrekkelig hvile når de er ute på oppdrag, og tungtransportindustrien selv har motsatt seg enhver form for regulering.

Med utgangspunkt i ideen om at mennesker som kjører mindre også forårsaker færre ulykker, utstyrte Mercedes “Future Truck 2025” med et automatisk “Highway Pilot” system. ” Det blir aldri trett. Det er hundre prosent årvåkent uansett. Det blir ikke sint eller frustrert. Det blir heller aldri forstyrret eller distrahert”, sier Dr Wolfgang Bernhard, medlem av styret for Daimler’s avdeling for busser og trucker.” Derfor er dette et mye tryggere system”.

tabola

No posts to display