Mens NAV og legemiddelverket anbefaler Simvastatin for bruk mot høyt kolesterol advarer det amerikanske legemiddelverket advarer mot alvorlige bivirkninger. Akkurat nå brukes medisinen av over 350 000 mennesker bare i Norge.

I tillegg til å advare mot for store doser (over 80 milligram) har de også laget en liste over medisiner som ikke bør tas i kombinasjon med Simvastatin.

Grunnen til anbefalingen som gis er at medisinen er effektiv for å senke kolestrolnivået i blodet og dermed reduserer faren for hjerteinfarkt.

Kan føre til nyresvikt

NRK skriver at FDA undersøkte drøyt 6000 pasienter i seks år. Den ene gruppen tok daglige doser på 80 milligram, mens den andre tok doser på 20 milligram.

52 av pasientene på høye doser utviklet muskelsykdommen myopati, og elleve av dem utviklet den farligste formen for myopati, rhabdomyolyse, som kan føre til nyresvikt og død.

Blant pasientene som tok lave doser, utviklet bare én myopati, og ingen rhabdomyolyse.

FDA oppfordrer pasienter som opplever muskelsmerter, svakhet, mørk eller rødfarget urin eller uventet trøtthet til å kontakte lege.

Legemiddelverket har fortsatt ikke bestemt seg om de vil gå ut med nærmere informasjon eller en advarsel til norske pasienter.

Generelt er det større sjanse for bivirkningen jo større doser som tas og hvis de tas lenge, det er pr nå flere medisiner på markedet, i mange år var Simvastatin enerådene, de fleste mener det ikke er stor forskjell på de ulike variantene av «statiner»

Til tross for advarslene i USA er tilfeller av bivirkninger forholdsvis små og de mest alvorlige er meget sjeldne.  I tilfeller med høyt kolesterol er absolutt en livsstilsendring å foretrekke, mye kan gjøres med kosthold og aktivitet.

Artikkelen var først publisert på Helsesjefen

f7.no -> adds
tabola