torsdag, desember 2, 2021

Er du redd når du går ut og spiser?

Må lese

Ralf Rangnick må overbevise FA om at han fortjener arbeidstillatelse

Ralf Rangnick må overbevise et FA-panel om at hans lederkompetanse er verdig å få en arbeidstillatelse etter...

Paris er ikke lenger verdens dyreste by

Hvert år rangerer The Economist Intelligence Unit (EIU) levekostnader i verdens dyreste byer. Oslo som føles som...

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Gammal mat, dårlig renhold, arbeidere som aldri har jobbet på kjøkken som ingen egentlig vet hvor kommer fra, dårlig vedlikehold, dyr som kryper rundt og mat kjøpt fra en kar med stort bagasjerom.

Hvor ille er det egentlig?. Mattilsynet som foretar rullerende kontroller rundt omkring i landet sier det er bedre enn før, men ikke godt nok.

I perioden Januar til Mai i år sjekket de serveringssteder i Hedmark og Oppland og som resultat av dette ble fire serveringssteder stengt og over halvparten 131 av 258 serveringssteder måtte rette opp i forhold, forhold som vi som forbrukere synes det er viktig at er i orden.

Totalt 131 spisesteder fikk pålegg om å rette opp en eller flere mangler av ulik alvorlighetsgrad:

•75 spisesteder hadde manglende renhold, orden og vedlikehold i lokalene

•63 spisesteder hadde manglende internkontroll

•37 spisesteder hadde manglende sporbarhet på råvarer og produkter

Spisestedene hadde også mangler på utstyr og temperaturstyring, forhold rundt personlig hygiene, samt lagring og håndtering av næringsmidler.

– Særlig avdekket vi mangler ved serveringsstedenes lokaler fordi det var dårlig orden, renhold og vedlikehold, sier seniorrådgiver Helga Fossum i Mattilsynet.

De fleste synes det er et fordel at han eller hun som skal lage maten synes personlig hygiene er viktig og for eksempel har som vane å vaske seg etter toalettbesøk. Det at 75 av stedene hadde problemer med renhold, altså ca 1 av 3 i Hedmark og Oppland forteller de litt triste tallene bak det faktum at vi alle trolig har spist mat laget av en skittenfrans.

På grunn av manglende kapasitet hos Mattilsynet er det spisestedenes egen Internkontroll som er den viktigste, rutinene er stort sett på plass de fleste steder, det er oppfølgingen av den som er mangelfull

Tilsynsresultatene viser store variasjoner i serveringsbransjens forståelse av hvilken betydning god hygiene og gode internkontrollrutiner har for at de skal servere trygg mat. Skirver mattilsynet i en pressemelding.

– Produksjon av mat er virksomhetenes ansvar og det er helt grunnleggende at spisestedene har kompetanse på hygiene og kjennskap til hva som kan påvirke maten negativt, sier Helga Fossum.

I 2014 fikk 5 serveringssteder hastevedtak fra Mattilsynet. Hastevedtak betyr at det på grunn av helsefare er viktig å sette i verk tiltak umiddelbart, eksempelvis stenging av virksomheten. I 2013 fikk 6 spisesteder hastevedtak. Altså skrev Mattilsynet ut færre hastevedtak i år, til tross for at vi kontrollerte nesten dobbelt så mange spisesteder.

I år hadde 49 prosent av de inspiserte virksomhetene ingen eller mindre vesentlige mangler ved sin drift, mens det i 2013 og 2012 var henholdsvis 37 prosent og 47 prosent.

Mattilsynet fulgte i år opp de to foregående års tilsynsprosjekter ved å sette søkelys på hygiene i kjøkkenet slik at spisestedene kan servere trygg mat. Vi har prioritert å føre tilsyn med mange av de som fikk pålegg i 2013.

– Det er svært positivt at de virksomhetene som hadde alvorlige avvik under fjorårets tilsynsprosjekt ikke har anmerkninger ved de uanmeldte tilsynene som er gjennomført i år, sier Helga Fossum.

- Advertisement -
Previous articleUno Life er i deep shit
Next articleSex og teknologi

Siste nytt

Ralf Rangnick må overbevise FA om at han fortjener arbeidstillatelse

Ralf Rangnick må overbevise et FA-panel om at hans lederkompetanse er verdig å få en arbeidstillatelse etter...

Paris er ikke lenger verdens dyreste by

Hvert år rangerer The Economist Intelligence Unit (EIU) levekostnader i verdens dyreste byer. Oslo som føles som en dyr by er faktisk...

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020. – Selv om...

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første gang presentert i en soloutstilling...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år med Black Friday som fenomen,...

More Articles Like This