onsdag, februar 23, 2022

Er du redd når du går ut og spiser?

Må lese

USAs kvinnelandslag får likelønn og etterbetalt millioner

USAs kvinnelandslag i fotball har inngått forlik med det amerikanske fotballforbund på 24 millioner dollar og et...

Lyse kjøper Ice

Det er i dag inngått en avtale hvor Lyse kjøper Ice Group Scandinavia Holdings for 5,5 milliarder...

Les dette før du begynner med sports betting

Det å ha forskjellige hobbyer og aktiviteter er noe som gjør hverdagen litt bedre, og avhengig av...
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Gammal mat, dårlig renhold, arbeidere som aldri har jobbet på kjøkken som ingen egentlig vet hvor kommer fra, dårlig vedlikehold, dyr som kryper rundt og mat kjøpt fra en kar med stort bagasjerom.

Hvor ille er det egentlig?. Mattilsynet som foretar rullerende kontroller rundt omkring i landet sier det er bedre enn før, men ikke godt nok.

I perioden Januar til Mai i år sjekket de serveringssteder i Hedmark og Oppland og som resultat av dette ble fire serveringssteder stengt og over halvparten 131 av 258 serveringssteder måtte rette opp i forhold, forhold som vi som forbrukere synes det er viktig at er i orden.

Totalt 131 spisesteder fikk pålegg om å rette opp en eller flere mangler av ulik alvorlighetsgrad:

•75 spisesteder hadde manglende renhold, orden og vedlikehold i lokalene

•63 spisesteder hadde manglende internkontroll

•37 spisesteder hadde manglende sporbarhet på råvarer og produkter

Spisestedene hadde også mangler på utstyr og temperaturstyring, forhold rundt personlig hygiene, samt lagring og håndtering av næringsmidler.

– Særlig avdekket vi mangler ved serveringsstedenes lokaler fordi det var dårlig orden, renhold og vedlikehold, sier seniorrådgiver Helga Fossum i Mattilsynet.

De fleste synes det er et fordel at han eller hun som skal lage maten synes personlig hygiene er viktig og for eksempel har som vane å vaske seg etter toalettbesøk. Det at 75 av stedene hadde problemer med renhold, altså ca 1 av 3 i Hedmark og Oppland forteller de litt triste tallene bak det faktum at vi alle trolig har spist mat laget av en skittenfrans.

På grunn av manglende kapasitet hos Mattilsynet er det spisestedenes egen Internkontroll som er den viktigste, rutinene er stort sett på plass de fleste steder, det er oppfølgingen av den som er mangelfull

Tilsynsresultatene viser store variasjoner i serveringsbransjens forståelse av hvilken betydning god hygiene og gode internkontrollrutiner har for at de skal servere trygg mat. Skirver mattilsynet i en pressemelding.

– Produksjon av mat er virksomhetenes ansvar og det er helt grunnleggende at spisestedene har kompetanse på hygiene og kjennskap til hva som kan påvirke maten negativt, sier Helga Fossum.

I 2014 fikk 5 serveringssteder hastevedtak fra Mattilsynet. Hastevedtak betyr at det på grunn av helsefare er viktig å sette i verk tiltak umiddelbart, eksempelvis stenging av virksomheten. I 2013 fikk 6 spisesteder hastevedtak. Altså skrev Mattilsynet ut færre hastevedtak i år, til tross for at vi kontrollerte nesten dobbelt så mange spisesteder.

I år hadde 49 prosent av de inspiserte virksomhetene ingen eller mindre vesentlige mangler ved sin drift, mens det i 2013 og 2012 var henholdsvis 37 prosent og 47 prosent.

Mattilsynet fulgte i år opp de to foregående års tilsynsprosjekter ved å sette søkelys på hygiene i kjøkkenet slik at spisestedene kan servere trygg mat. Vi har prioritert å føre tilsyn med mange av de som fikk pålegg i 2013.

– Det er svært positivt at de virksomhetene som hadde alvorlige avvik under fjorårets tilsynsprosjekt ikke har anmerkninger ved de uanmeldte tilsynene som er gjennomført i år, sier Helga Fossum.

- Advertisement -
Previous articleUno Life er i deep shit
Next articleSex og teknologi

Siste nytt

USAs kvinnelandslag får likelønn og etterbetalt millioner

USAs kvinnelandslag i fotball har inngått forlik med det amerikanske fotballforbund på 24 millioner dollar og et...

Lyse kjøper Ice

Det er i dag inngått en avtale hvor Lyse kjøper Ice Group Scandinavia Holdings for 5,5 milliarder kroner. "Oppkjøpet...

Les dette før du begynner med sports betting

Det å ha forskjellige hobbyer og aktiviteter er noe som gjør hverdagen litt bedre, og avhengig av hva interessene våre er, er...

Sting selger musikken sin

Nå kan trolig Sting alene redde hele regnskogen for selv om ikke beløp er offentliggjort sitter han trolig igjen med vanvittig mye...

Årets Spellemann-nominasjoner domineres av Girl in Red

Marie Ulven Ringheim setter rekord i antall Spellemann-nominasjoner Årets Spellemann-nominasjoner er endelig ute, og det er spesielt ett navn...

More Articles Like This