Det kostet oss 2 milliarder kroner å bevise hvor klønete og sårbare vi er

0
1102
De som skal forsvare landet vårt fra sjøen klarte å styre rett inn i Sola TS til tross for gjentatte advarsler og beskjeder om å endre kurs.

Jeg var overbevist om at jeg ikke lenger kunne la meg overraske av hvor mye idioti og pengesløsing som vi var i stand til å gjøre i sikkerhetens navn. Resultatet av NATO sin største øvelse på 30 år med 50 000 deltagende soldater er at vi beviste hvor sårbare vi var, at vi var nær en episk miljøkatastrofe og at enhver med resurser og hjerne kan lamme samfunnet på minutter. 

Tenk litt over følgende overskrift og se for deg hva som kunne skjedd hvis tankeren var full av olje og Fregatten var utstyrt med atomvåpen.

FREGATT KOLLIDERER MED 250 METER LANG OLJETANKER

Trident Juncture viser med all tydelighet hvor farlig det er å overlate vår sikkerhet til militære.

Russland flyr noen fly og ser hva som skjer på bakken mens vi deltar i Trident Juncture. Norske politikere er i harnisk og peker på at Russerne øver i nærheten av vår grense som om vi ikke akkurat nå har gjort det samme i opphøyd omfang.

Jeg lar meg underholde av at når Aftenposten i 7 punkter oppsummerer øvelsen og tar på seg kritiske briller nevner de ikke med et eneste ord kollisjonen mellom en oljetanker på 250 meter og en fregatt, de trekker frem derimot en klage fra Hedmark bondelag som fremholder at det flere steder ble kjørt på dyrket mark, noe som selvsagt ikke skulle skje.

Fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden, føler meg omtrent like trygg på at de gutta skal kunne forsvare meg i en farlig situasjon som vi ser i denne klassiske KLM sketchen.

Les: Nå kan vi vel slutte å handle med Saudi Arabia

«DE SA AT DET IKKE KUNNE SKJE»

Akkurat som med Titanic, Alexander L. Kielland,Tsjernobyl og andre verdenskrig.

Den havarerte fregatten kolliderte altså med et tankskip som er ca 250 meter langt og hadde en sneglefart på ca. 5 knop. Tankerens kaptein varslet fregatten flere ganger over radio. Fregattens folk svarte tankeren og havnemyndighetene at de hadde full kontroll. I stedet ble fregatt-kollisjonen symptom på u-kontroll, på u-sikkerhets-politikk. Det ble en u-tenkbar og u-lykkelig hjemreise etter NATOS største øvelse på 30 år – der 50 000 soldater deltok. Er denne «lille» ulykken ( ingen drept) et tegn på at både «Vi» og «De» er tilstrekkelig opprustet – men forsvarsløse overfor virkningene av mulig teknisk og/eller menneskelige svikt – som «ikke kan skje»?

Tabber og grådige idioter kan utslette oss alle

De eneste som tjener på det våpenkappløpet som er satt igang nå er korrupte politikere og våpenindustrien. – Taperen er freden, miljøet, mennesket, dyrene og kjærligheten.

Kanskje vi burde få flere «øvelser» mellom «dem» og «oss» som ikke handler om gjensidig avskrekkking – men gjensidig beroligelse i «nær-kollisjons-situasjoner» – og mer generelt. Naivt? Det naive er vel å tro at vi best forebygger krig i Nordområdene ved stadig mer opprustning og avskrekkking – og stadig færre beroligende avspenningstiltak.

Les på Popidol: Årets filmnyhet: Breaking Bad filmen bekreftet

På tide vi lærer av historien, alle store kriger starter etter en periode med opprustning

I disse dager feirer vi slutten på 1. verdenskrig i november 1918. En krig forberedt i flere år med militærallianser og avskrekkende opprustning. Forenklet: Krigen ble utløst av et skudd i Sarajevo som skjøt fart i en fireårig blodig krig der rundt 20 millioner ble drept. Nå feirer vi slutten på den krigen, mens vi «avskrekker» den neste. Vi har allerede en ny «kald krig» – drevet fram av frosne fiendebilder, avskrekkende opprustning og øvelser. Jeg savner topp-politikere som Gorbatsjov og Reagan. De kom til fornuft og tinte kulden mellom Øst og Vest – blant annet ved en rekke avtaler om kontrollert nedrustning og tillitsskapende tiltak. Etter det: Hvor mye har vi lært?

tabola

No posts to display