Arbeidet med å bytte ut høyspentkabler på Follobanen fortsatte torsdag 26. januar. Foto: Aleksander Haugdal, Bane NOR

Arbeidet med å bytte ut høyspentkabler på Follobanen fortsatte torsdag 26. januar.

Arbeidet med å bytte ut høyspentkabler på Follobanen fortsatte torsdag 26. januar. Film: Aleksander Haugdal

f7.no -> adds
tabola