Næringslivet trenger forutsigbar tilgang på rimelig kraft

0
8
Det er bra at regjeringen tar grep for å sikre en forutsigbar strømtilgang. Vi forventer at regjeringen følger opp med bedre strømtiltak for næringslivet, sier Paulsen. Foto: Adobe Stock.

Regjeringen la i dag fram tiltak for å styrke den norske forsyningssikkerheten for kraft. Tiltakene skal lovfeste produsentenes ansvar for å sikre vann i magasinene. Med de nye kravene kan eksporten begrenses ved svært lav fyllingsgrad.

– Kraftkrisen er en stor utfordring for både forbrukere og næringslivet. Mange av Negotias tillitsvalgte er bekymret for konsekvensene de høye strømprisene vil ha for virksomhetene deres, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. 

Vedvarende høye strømpriser kan svekkekonkurransekraften og mulighetene for vekst i mange næringer. I verste fall kan det framover komme store nedbemanninger og konkurser som et resultat av svært høye strømutgifter.  

– Vi forventer at regjeringen følger opp med mer treffsikre og forutsigbare strømtiltak for næringslivet. Den enorme inntjeningen myndighetene har på grunn av høye strømpriser må komme samfunnet til gode gjennom rettferdige støtteordninger, sier Paulsen.  

Forutsigbar tilgang på rimelig kraft harlengevært et viktigkonkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv. 

– Regjeringen må ivareta kraftbehovene til norsk næringsliv og forbrukere bedre. Det er bra at regjeringen nå tar grep for å sikre en mer forutsigbar strømtilgang for norsk industri og næringsvirksomhet enn det vi har sett de siste årene, sier Paulsen. 

tabola

No posts to display