500 000 nordmenn har astma

0
61

Natthoste, harking og pipende pust?  9 av 10 med astma har problemer med de små luftveiene – er du en av disse?

 • Cirka 500.000 nordmenn har astma, noe som gjør den til en av våre største folkesykdommer¹
 • Vinterhalvåret gir astmatikere flere plager, kulde og høy luftforurensning forverrer symptomene
 • Det er ikke uvanlig med astma symptomer til tross for behandling med astmalegemidler
 • Natthoste, harking og pipende pusting er et vanlig symptom. Mange aksepterer ubehagelighetene helt unødvendig – men det finnes effektiv hjelp å få.

De tradisjonelle astma medisinene behandler de store luftveiene, men nå er fokuset stadig mer rettet mot de små luftveiene, som gir plager til 9 av 10 med astma

Man regner med at cirka 500 000 nordmenn er rammet av astma.¹ Tidligere anså man at astma var en sykdom i de store luftveiene, men i de siste tiårene så har fokuset blitt stadig mer rettet mot de små luftveiene.³ Faktum er at 9 av 10 med astma har problemer med de små luftveiene.² Mange har vendt seg til ubehaget og har tilpasset seg symptomene. De våkner kanskje med natthoste, harker ofte når de prater, eller dropper trening fordi det er tungt å puste. Symptomene tyder på ukontrollert astma – altså en astma som ikke har blitt ordentlig behandlet.

Les: Ga ni milliarder kroner til innovasjon og næringsutvikling i 2021

Lev et så normalt liv som mulig, selv om du har astma.

– Mange med astma venner seg til ubehag om natta, det å ikke kunne trene eller det å ha behov for legemidler som utvider luftveiene. Men målet med behandling er å kunne leve et normalt liv. Snakk med din lege om ubehagelighetene du opplever med din astma. Be om å få en behandlingsplan og få hjelp til å finne frem til en behandling som fungerer i ditt tilfelle, sier Ingvild Bjellmo Johnsen, PhD, Medisinsk rådgiver i Chiesi.

For astma pasienter finnes det ikke en behandling som passer for alle. Behandlingen må tilpasses til hvert enkelt individs behov, f.eks. om man har en mild eller sterk astma.

 • Mange med astma venner seg til sine symptomer og tror at det er noe man må leve med. I dag har vi store muligheter til både å forenkle og forbedre behandlingen. Det er viktig å prate med sin lege eller astma – sykepleier om man f.eks. hoster om natta, blir andpusten når man trener eller om man opplever ubehagelig heshet og harkinger, sier distriktslege Per Rønmark.  

Slik vet du om din astma er ukontrollert

Hvordan vet du om ditt ubehag er astmarelatert? Hver oppmerksom på disse symptomene: 

 • Natthoste
 • Harking
 • Heshet
 • Pipende pust
 • Vanskeligheter med å puste dypt
 • Besvær med å anstrenge seg

Dette kan være tegn på ukontrollert astma. Snakk med din lege om du opplever noen av disse ubehagelighetene.

I dag finnes det ingen grunn til å akseptere noen astma symptomer. Det finnes flere behandlingsalternativer. I de aller fleste tilfellene så kan problemer behandles slik at astmaen blir godt kontrollert og symptomene redusert.2,4

Les mer om astma, de små luftveiene og gjør en egen test på https://www.omastma.no/

Om Chiesi Group

Chies Farmaceutici er basert i Parma, Italia, og er et internasjonalt forskningsbasert konsern med 85 års erfaring innen legemiddelsektoren og er til stede i 29 land. Konsernet forsker, utvikler og markedsfører innovative legemidler i luftveissykdommer, spesial omsorg og sjeldne sykdommer. Konsernets Research & Development-center er basert i Parma og integrert med seks andre viktige forsknings- og utviklingskonsern i Sverige, Frankrike, USA og Storbritannia for å fremme sine prekliniske, kliniske og registrerings program. Det svenske forskningsanlegget fokuserer på biologisk utvikling og ligger i Solna. Konsernet sysselsetter cirka 6000 personer hvorav 80 personer er ansatt i Norden. Chiesi er et B-corp sertifikat foretak, en ambisiøs holdbarhetssertifisering som granskes av en uavhengig tredjepart. For mer informasjon besøk www.chiesi.no

Referenser

 1. Hjärt-Lungfonden, www.hjart-lungfonden.se
 2. Postma DS, Brightling C, Baldi S, et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402–16.
 3. https://www.vetenskaphalsa.se/glom-inte-de-sma-luftvagarna-vid-astma/
 4. GINA Report 2020. Global Strategy for Asthma Management and Prevention.
tabola

No posts to display