Ga ni milliarder kroner til innovasjon og næringsutvikling i 2021

0
43
I alt ga Innovasjon Norge over 9 milliarder kroner i lån og tilskudd til innovasjons- og omstillingsprosjekter i norske bedrifter i 2021. Teco 2030 og satsingen i Narvik på produksjon av hydrogenbaserte brenselceller for skip var et av de store prosjektene som fikk støtte. (Illustrasjon: Teco 2030)

Innovasjon Norge ga over 9 milliarder kroner i lån og tilskudd til innovasjons- og omstillingsprosjekter i norske bedrifter i 2021. Det er en økning på hele 50 prosent sammenlignet med det forrige normalåret, 2019. Økningen skjer i alle landets fylker.

Dette viser at interessen for omstilling og innovasjon fortsatt er økende i norsk næringsliv. Stadig flere bedrifter ser nå viktigheten av å tilpasse virksomheten til nye krav og behov. Det gir også nye markedsmuligheter, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Les: Pigcasso – en gris som maler bilder. Verkene hennes er verdt en formue!

Økningen i støtte fra 6 milliarder kroner i 2019 til 9,2 milliarder kroner i 2021 gir et godt bilde av innovasjons- og omstillingstakten i norsk næringsliv. Sammenligningen med 2019 skyldes at 2020 ble et «unntaksår», der mye at de i alt 12,5 milliarder kronene Innovasjon Norge delte ut var ekstraordinær støtte som følge av koronakrisen.

I alt ga Innovasjon Norge støtte til 5459 prosjekter i 2021. Det er 859 flere enn i 2019, men 2650 færre enn i det ekstraordinære koronaåret 2020.
Rundt regnet to av tre søknader om støtte som ble behandlet i 2021 fikk positive tilsagn.

– De siste årene og særlig i 2021 har vi sett store satsinger innen ny grønn industri, som batterier, havvind, hydrogen og bioøkonomi. Vi har også sett et digitalt taktskifte i norsk næringsliv. I sum gir dette grunn til optimisme for fremtidig verdiskaping og eksport, sier Haugli.

Hær på Popidol: Elektronika-legendene Röyksopp ute med ny musikk

Miljøeffekt

Over 60 prosent av den tildelte støtten fra Innovasjon Norge i 2021 er med på å finansiere prosjekter med en definert positiv miljøeffekt. Målt i antall prosjekter hadde to av fem en slik positiv miljøeffekt. I tillegg viser tallene at 26 prosent av støtten gikk til tiltak som har som mål å redusere utslippene av klimagasser. I dette inngår støtte til utslippsreduserende tiltak i den norske fiskeflåten.

– Dette er en viktig og positiv utvikling. Klimamålene krever at vi handler. I 2021 hadde vi Grønn Plattform og 1 milliard kroner som viktige verktøy for grønn omstilling. Dette er omstilling som må til om vi ikke skal tape konkurranseevne. Norsk næringsliv har både kompetanse og teknologi som kan bidra til de store endringene vi står overfor, men trenger kapital til å gjennomføre satsingene sine, sier Håkon Haugli.

Industri var i 2021 den næringssektoren som fikk mest støtte med i overkant av 1,6 milliarder kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge. På de neste plassene følger Fiske/oppdrett og Jordbruk/skogbruk med henholdsvis like i underkant av 1,6 og tett på 1,2 milliarder kroner.

Vestland og Nordland på topp

Tallene fra Innovasjon Norge viser økende interesse for innovasjon og omstilling i næringslivet over hele landet. Sammenlignet med 2019 er det en økning både når det gjelder tildelte beløp og antall prosjekter i alle landet fylker. Høyest har innovasjonsinnsatsen vært i fylkene Vestland og Nordland, der Innovasjon Norge tildelte henholdsvis 1,3 og 1,1 milliarder kroner i lån og tilskudd til utvikling og omstilling i næringslivet.

– Vår oppgave er å være en sparringspartner og støttespiller for vekst og næringsutvikling over hele landet. Vi er til stede der bedriftene er, og vi kan også støtte de satsingen de gjør i viktige eksportmarkeder. Det handler om å løfte frem de beste prosjektene, det vil si prosjekter som både kan utvikles og skaleres opp til å skape de næringene og arbeidsplassene vi skal leve av i fremtida. Skal vi som nasjon sikre velferden vår må vi sammen utvikle nye eksportnæringer, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

tabola

No posts to display