Widerøe er fornøyd med starten av året

0
13
Foto: Morten Larsen

Vi starter året med en vesentlig bedre januar enn hva vi så i 2022. Dette har sin naturlige forklaring der januar 2022 var betydelig preget av Omikron-utbruddet på toppen av naturlige sesongsvingninger. Produksjonen er opp 2,9%, samtidig som antall passasjerer er opp med 24% i januar 23. Dette gir positive utslag på resultatet.

Widerøe er fornøyd med salget i januar. Etterspørselen ble som forventet, og bedre enn fryktet. Til tross for strammere økonomi tyder dette på at passasjerene fremdeles prioriterer ferie og fritidsreiser og heller kutter ned på andre ting. Det er imidlertid fremdeles utsikkerhet knyttet til om etterspørselen vil holde ut vintersesongen. Forventningen om en sterk sommer har ikke endret seg i januar. Det er imidlertid fremdeles mange usikkerhetsmomenter slik som rentebane og energipriser som fremdeles kan påvirke etterspørselen på kort sikt. 

– Starten på året er godkjent, sier Konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe AS. I totalmarkedet er det en langt bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i januar, og overkapasiteten er redusert sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Widerøe’s kabinfaktor er opp med nesten 10 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret, og det får vi si er godkjent i en tradisjonelt svak vintermåned, avslutter Nilsen.

Vi starter året med nok en krevende driftsmåned. Januar har vært preget av mye dårlig vær og mange vinterstormer. Dette påvirker både regularitet og punktligheten i selskapet. Delesituasjonen er fremdeles krevende, og Widerøe jobber kontinuerlig for å bedre leveransesikkerheten og korte ned liggetid på fly som er inne til vedlikehold. 

Kontakter

tabola

No posts to display