Vi er verdens beste til å kaste elektronisk avfall

0
228

Ifølge en fersk FN rapport er vi i Norge de som kaster mest elektrisk og elektronisk avfall (EE avfall), totalt i verden ble det kastet ca. 42 millioner tonn. FN organet United Nations Universitet (UNU) sammenlignet dette enorme tallet fulle store lastebiler med avfall. Det ville gitt 1 150 000 lastebiler som ville laget en kø på 23 000 kilometer, noe som er litt over halve omkretsen av jorda.

Verdens rikeste land er altså best til å kaste EE avfall, 28,4 kilo pr innbygger, på en lovende andreplass finner vi Sveits med 26,3 kilo tett fulgt av Island (26,1 kilo), Danmark (24 kilo) og Storbritannia (23,5 kilo).

USA som alle forventer kaster mye ligger høyt med over 20 kilo, med det er altså langt unna Norge på topp, andre land som også ligger over 20 kilo EE avfall pr innbygger er Nederland, Sverige, Frankrike og Østerrike.

Ikke bare er det ekstreme mengder innholdet i det som kastes er heller ikke bra, det er tonnevis med giftige stoffer som, kvikksølv, kadmium og krom. Mye av dette sendes til utviklingsland hvor fattige uten sikkerhetsutstyr demonterer, sorterer og smelter om med store konsekvenser for egen helse og miljøet.

I tillegg til giftproblemene slipper dette avfallet ut over 4 400 tonn med CFC gasser, som bryter ned ozonlaget.

Kontinentet med minst EE-avfall per innbygger var Afrika, der hver person kastet 1,7 kilo hver. Totalt sto hele det afrikanske kontinentet bare for 1,9 millioner av verdens samlede 41,8 millioner tonn med dumpet EE-avfall.

Avfallet inneholder ikke bare gifter, men også edle metaller som f.eks. gull. Gullinnholdet i avfallet er beregnet til ca. 300 tonn.

 

UNU noterer seg videre at mengden EE-avfall som ble dumpet, har økt siden i fjor. Hvis økningen fortsetter i samme tempo, vil mengden EE-avfall som dumpes være over 50 millioner tonn i 2018, konkluderer UNU.

tabola

No posts to display