USA har godkjent genmanipulert laks

0
141

For første gang har FDA (US Food and Drug Administration) godkjent et genmodifisert matdyr for salg i det amerikanske markedet. Godkjennelsen er gitt til en atlantisk laks som vokser dobbelt så raskt som naturlig laks, takket være innsetting av fiskegener fra andre arter.

Den genmodifiserte laksen har tre eksemplarer av hvert kromosom istedenfor to. I motsetning til ledelse og styre i Telenor er alle hunlaks. Den genmodifiserte laksen er også gjennom omfattende manipulering gjort sterile for å hindre at laks som rømmer ikke formerer seg. Amerikanske forbrukere er forbannet og flere protestaksjoner er igangsatt, det som har gjort de spesielt sinte er det faktum at laksen ikke blir merket som genlaks i butikken. Årsaken til det skal visstnok være artsnærhet for introduserte gener.

Den genmodifiserte laksen har fått navnet Frankenfish

Vedtaket som foreligger er i hovedsak basert på en tynn undersøkelse levert av oppdretts-bransjen selv.  Undersøkelse er av 12 laks, helt uten en konsekvens analyse for virkning på helse og miljø.. Det er denne undersøkelsen og noen ekspertuttalelser som gjør at FDA sier at det er «rimelig sikkerhet for ingen skade».

Forbrukere har ingen mulighet for å skille genmodifisert laks fra vanlig laks. Det er ikke 100% sikkerhet for at laks som rømmer ikke vil være forplantningsdyktige. Med en dobbel vekst vil unnsluppet genmodifisert laks lett kunne konkurrere ut villaks.

Dette er et eksperiment som har store konsekvenser både for vår helse og miljø hvis det går galt, og det kun for at oppdrettsnæringen skal spare litt mer på produksjon.  Flere og flere kostholds-spesialister har allerede tatt oppdrettslaks av listen for anbefalt mat og genmodifisering kommer ikke til å hjelpe, men heller plassere laksen på bør ikke spises listen.

Det er ikke overraskende at laks er først ute som genmodifiserte matdyr.  Marine Harvest eier John Fredriksen er kjent for å kun bry seg om profitt. Selskapet har 25% av verdensmarkedet for laks. Nå er det bare å telle dagene før vi har genlaks også i Norske butikker.

tabola

No posts to display