Tyskland på vei til å bli et hydrogenland

0
66
Andreas Scheuer - Federal Minister of Transport and Digital Infrastructure Source: BMVI

Tyskland er nå et av flere land som satser stort på hydrogen som fremtidens energibærer. I går ble 16 nye regioner tildelt statlig støtte gjennom Hyland-initiativet til den tyske regjeringen.

Gjennom tilskuddsordningen «HyLand – Hydrogen Regions in Germany» fra BMVI, Tysklands departement for samferdsel og digital infrastruktur, kan regioner i Tyskland få økonomisk støtte til å opprette og implementere konsepter for hydrogenbasert fornybar energi i transportsektoren. Initiativet koordineres av statseide Now GmbH og formålet er å fremheve potensialet for CO2-utslippsreduksjon som ligger i fornybart hydrogen.

De ni første regionene som mottar støtte fra initiativet, ble annonsert i september 2019. I går lanserte samferdselsminister Andreas Scheuer 16 nye vinnere. 13 av regionene mottar 300 000 euro for å utvikle og kalkulere konkrete prosjektideer til hydrogenkonsepter. De tre andre vinnerne får 20 millioner euro i form av investeringstilskudd for å implementere eksisterende regionale konsepter med hydrogen og brenselceller.

– Med dette initiativet viser Tyskland at de mener alvor i sine ambisjoner som foregangsland innen fornybart hydrogen. At Norge også satser strategisk på hydrogen åpner for gode samarbeidsmuligheter mellom landene, kommenterer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Hydrogenstrategi i Tyskland og Norge

Om kort tid lanserer Tyskland en hydrogenstrategi med formål om å bli et globalt foregangsland på området. Strategien skal definere hvordan Tyskland skal tilpasse seg energiskiftet ved bruk av hydrogen, blant annet gjennom en handlingsplan for å forene energi-, industri-, klima- og innovasjonspolitikk.

Også Norge jobber med en hydrogenstrategi som etter planen skal lanseres i begynnelsen av 2020. Begge strategier skal utnytte potensialet for både utslippsreduksjoner og næringsutvikling.

Både Norge og Tyskland har utfordringer når det gjelder kutt i utslipp i transport og industri. I Tyskland er også varmesektoren en utfordring. Ifølge rapporten «Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn» fra NTNU og Sintef kan hydrogen være løsningen på dyp dekarbonisering i vanskelige sektorer som industri og transport.

I de kommende årene vil behovet for hydrogen i Tyskland kunne komme opp i 600 TWh ifølge en analyse utført på oppdrag av IN4climate.NRW. Så stor hydrogenproduksjon vil være svært vanskelig å oppnå uten både grønt og blått hydrogen. Mens grønt hydrogen er produsert av fornybar kraft, produseres blått hydrogen av naturgass ved hjelp av karbonfangst og -lagring (CCS). Med hydrogenstrategien vil Tyskland tilrettelegge for teknologiutvikling som på sikt vil gjøre landets hydrogenproduksjon lønnsom.

tabola

No posts to display