onsdag, mai 5, 2021

Kunst i tall legges frem idag av Kulturrådet

Må lese

Tor Olav Trøim henter skitne penger fra verdens største rasshøl!

Det jeg trodde ikke var mulig har nå skjedd, en norsk forretningsmann Tor Olav Trøim har funnet...

Real Madrid-spiller kun timer unna fra å miste Champions League semifinalen

Brasilianeren Marcelo har vært med på å vinne alt for Real Madrid. Som 32-åring begynner det å...

Historien om vibratoren

Vibratoren er slett ikke en nykommer på markedet for sexleketøy. Historien går faktisk helt tilbake til middelalderen,...
Michael Breines Oredamhttp://www.f7.no
Berømt skihopper og operasanger

Inntektene i musikk, scenekunst og visuell kunst øker sammenlignet med 2017, mens de faller for litteraturbransjen. Det viser rapporten Kunst i tall 2018 som publiseres i dag.

Det er sjuende gang Kulturrådet publiserer rapporten Kunst i tall. Årets rapport viser at inntektene i de fire kunstbransjene til sammen var 14,2 milliarder kroner i 2018. Det en liten nedgang fra 2017 og 2016 da de samlede inntektene ble målt til henholdsvis 14,3 og 14,5 milliarder, korrigert for prisvekst. Nedgangen i de samlede inntektene i kunstbransjene skyldes i hovedsak nedgangen i de samlede inntektene i litteraturbransjen. Inntektene i musikk, scenekunst og visuell kunst, har det siste året økt.

Les: Snart er 350 kronersgrensen historie

– Å kunne presentere samlede tall og oppdatert kunnskap om økonomien i kunstbransjene er et viktig verktøy både for Kulturrådet og for aktørene i kunst- og kulturfeltet. Tallene viser inntektsstrømmer i endring, med vekst i inntekter fra fremvisninger og digital distribusjon, sier Renate Enemark Bergersen, Kulturrådets avdelingsdirektør for kulturanalyse.

Last ned rapporten på Kulturrådets nettsider.

Bransjetall

Inntektene i musikkbransjen var på 5,0 milliarder. Inntektene i litteraturbransjen var 6,1 milliarder, den visuelle kunstbransjen 1,9 milliarder og scenekunst hadde 1,2 milliarder kroner i inntekter i 2018. Dette inkluderer inntekter i kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og opphavsrettsinntekter. Inntektene som måles er generert både i og utenfor Norge. Modellen for målingene er utviklet i tett samarbeid med bransjenes organisasjoner og aktører, og baserer seg på bransjenes egne tall.

– Statistikken er ment som et datagrunnlag for videre analyser og undersøkelser innenfor kunstområdene. Rapporten gir mange interessante detaljer om utviklingen i bransjene hver for seg, men viser også at kunstområdet samlet sett er en viktig næring som til sammen omsatte for 14,2 milliarder kroner i 2018, sier Jon Martin Sjøvold, som er ansvarlig for rapporten hos Rambøll Management.

Les på Popidol: Slettes ikke umulig det blir en Talking Heads-gjenforening

Musikkbransjen – konsertinntekter vokser raskest

De samlede inntektene i musikkbransjen var 5,0 milliarder kroner i 2018. Dette er en økning på 2,8 prosent fra 2017 og det er i hovedsak inntektene generert i Norge som bidrar til denne økningen. De samlede inntektene i Norge utgjorde omlag 4,7 milliarder i 2018. Konsertinntekter utgjør den største og raskest økende andel av inntektene. Inntektene fra innspilt musikk i Norge gikk noe ned fra 2017, noe som i hovedsak kan knyttes til at økte inntekter fra strømming ikke kompenserer helt for en fortsettende nedgang i inntekter fra fysiske formater og nedlastning.

Ser vi på de tre siste årene har det vært en gjennomsnittlig økning på fem prosent fra 2016-2018 i de samlede inntektene i musikkbransjen.

De samlede inntektene fra utlandet er beregnet til å ha utgjort 357 millioner kroner i 2018, noe høyere enn i 2017. Nedgangen i inntekter fra innspilt musikk synes også igjen i eksporttallene, mens vi ser en økning i honorar fra konserter og rettighetsinntekter.

Litteraturbransjen – nedgang på fem prosent

De samlede inntektene i den norske litteraturbransjen var 6,1 milliarder i 2018. Dette inkluderer inntekter fra salg av litteratur, opphavsrettsinntekter og fremføringsinntekter både i Norge og fra utlandet. Det er salgsinntektene i Norge som fortsatt utgjør den største inntektskategorien i litteraturbransjen. Disse inntektene utgjorde omlag 6,0 milliarder i 2018 og har minket med 5 prosent siden 2017. Nedgangen i salgsinntektene skyldes en nedgang i salget av fysiske bøker. Inntektene fra digitale bøker øker, men denne økningen kompenserer ikke for de tapte inntektene fra salg av fysiske bøker.

Inntektene fra utlandet har i gjennomsnitt økt med 4,6 prosent årlig i perioden 2013-2018, men disse inntektene utgjør en liten del av totalen og gjør derfor ikke utslag på de samlede inntektene (96 millioner i 2018).

 

Visuell kunst – salgsinntektene i Norge opp 8 prosent

De samlede inntektene i den visuelle kunstbransjen var 1,9 milliarder i 2018. Dette omfatter inntekter fra salg av visuell kunst, inntekter fra visning av visuell kunst og opphavsrettsinntekter. Inntektene har samlet sett økt med 5 prosent fra 2017. Det er salgsinntektene i Norge som utgjør den klart største inntektskategorien i den visuelle kunstbransjen med 1,5 milliarder i 2018. Salgsinntektene er 8 prosent høyere i 2018 enn i 2017. De samlede inntektene fra utlandet utgjorde 230 millioner kroner i 2018. Det er 42 millioner mindre enn i 2017. Inntektene fra utlandet er i hovedsak generert av salg av visuell kunst til utlandet.

 

Scenekunstbransjen – økning på to prosent

De samlede inntektene i scenekunstbransjen var 1,2 milliarder i 2018. Dette er en økning på 2 prosent fra 2017. Det fleste inntektene i scenekunstbransjen er generert i Norge og er beregnet til å være 1,2 milliarder. Fremføringsinntektene er fortsatt den desidert største inntektskategorien i scenekunstbransjen. Disse inntektene har økt med 2 prosent siden 2017. De opphavsrettslige inntektene i Norge økt med 36 prosent fra 2017, men utgjør en liten del av de samlede inntektene i scenekunstbransjen (1 prosent).

De samlede inntektene til den norske scenekunstbransjen fra utlandet i 2018, er beregnet til 10,7 millioner kroner. Tilsvarende var inntektene fra utlandet i 2017 målt til 12,6 MNOK. Også i utlandet er fremføringsinntekter fortsatt den største inntektskategorien innen scenekunst.

Rapporten Kunst i tall 2018 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet.

Last ned rapporten på Kulturrådets nettsider.

- Advertisement -

Siste nytt

Tor Olav Trøim henter skitne penger fra verdens største rasshøl!

Det jeg trodde ikke var mulig har nå skjedd, en norsk forretningsmann Tor Olav Trøim har funnet...

Real Madrid-spiller kun timer unna fra å miste Champions League semifinalen

Brasilianeren Marcelo har vært med på å vinne alt for Real Madrid. Som 32-åring begynner det å nærme seg at han erstattes...

Historien om vibratoren

Vibratoren er slett ikke en nykommer på markedet for sexleketøy. Historien går faktisk helt tilbake til middelalderen, lenge før verden åpnet øynene...

Flere kjøper klokker til over hundre tusen kroner

Det er åpenbart en del nordmenn som har mye penger. Gjensidige har registrert en kraftig økning i forsikring av dyre klokker i...

Medietilsynet vil aksjonere mot flere TV-kanaler

Tilsynet har nå lov til å bestemme hvilke reklamer du skal få se på TV-kanalene. De mener kanaler som FEM og Eurosport...

More Articles Like This