Ta fra de fattige og gi til de rike

0
108
Advertisement

Mange ser med undring på det raseriet som kommer for en dag i Hellas og Spania: Skjønner de ikke at de må spare, sette tæring etter næring? Hadde de bare hørt på oss, gått på jobb og betalt skatt så hadde det ikke vært noe problem.

Vi sitter her som ignoranter og tror på Angela Merkel, Verdensbanken og EU når de sier det er deres egen feil og nikker til argumenter som at man må betale sin gjeld, for det gjør jo vi. Grekere er jo som kjent spesielt late, drikker ouzo hver dag under et oliventre de høster en gang i året.

Hellas er gjennomkorrupt og et politisk system tilrettelagt for å føre landets ressurser inn til de få og rike. Da krisen kom skyllende inn over landet for fem år siden var det ikke de som fikk fordeler av det korrupte systemet som fikk svi, men de som allerede hadde lite.  Rart tenker du muligens, men slik er det hver eneste gang. Kommer et land i økonomisk krise så kommer alltid kuttene for de som har minst. I tilfellet Hellas har det vært spesielt tydelig.

Hvorfor skjer dette? Er det fordi økonomene og ikke humanistene styrer verden? Er det fordi politikere inngår i en økonomisk maktelite og ikke omgås vanlige mennesker? Er verden korrupt? Er vi rett og slett så dumme at vi ikke ser sammenhengene i samfunnet?

Hva er grunnen til at hvis et land kommer i en økonomisk krise så kommer kuttene alltid for de som har aller minst. Middelklassen i Hellas er visstnok også i vansker. Det er så forstemmende dumt at det er utenfor enhver fatteevne at det er slik, men likevel gjentas det som om det var en naturlov.

Krise betyr at de som ikke har noe, får enda mindre. Enhver med litt innsikt, burde forstå at mennesker i gode jobber må bidra til samfunnet og sørge for at felleskapet har det bra.

I Hellas i dag er det 150 000 familier hvor ingen av de vokste har inntekt. Det er arbeidsledighet blant unge mennesker på over 60%. Er det rart de er forbanna. Det som overrasker er at de ikke er enda sintere.

Hellas er et av de landene med størst forskjeller mellom topp og bunn i samfunnet. De har heller ikke klart å etablere en så stor middelklasse som vi har i Nord Europa.  Det er ikke tvil om at Hellas er korrupt, få stoler på myndighetene og med god grunn.

Sparepakken til långiver-troikaen innebar store endringer for Hellas, med økt skatt og innskrenking i sosiale ytelser. Ideen om sparing høres bra ut, men problemet er og har alltid vært at sparingen går ut over de som allerede har minst, de rikeste blir ikke berørt, tvert imot fortsetter de å få privilegier og kan i tillegg kjøpe alt billigere fordi resten av samfunnet er tynt.

Tallene er krystallklare, i 2008 var brutto nasjonalproduktet i Hellas på 341,6 milliarder dollar mens det i 2013 var på 241,7 milliarder dollar, en nedgang på 100 milliarder dollar. 25 % av landets befolkning er arbeidsløs og de om har jobb tjener mindre og har høyere skatt enn tidligere. Kjøpekraften i befolkningen er svekket. Det er synlig nød i landet og rapporter om at barn besvimer på skolen på grunn av matmangel kommer oftere og oftere.

Folk er sinte og krever slutt på korrupsjon og privilegier til venner av staten og de rikeste i landet. Samtidig med at landet og deres innbyggere lider, klarer de 3 % rikeste seg veldig bra, faktisk bedre enn noen sinne. De nyter godt av at alt er billigere og at de fortsatt får subsidier og har sluppet unna ekstraskatten alle andre må betale. I Hellas har de 3 % rikere økt avstanden til resten av befolkningen. Perioden fra 2008 har vært historisk bra. De har aldri tjent mer penger og har nesten doblet til samlede formue på 5 år.

I helge var det demonstrasjon i Spania, som på mange måter bare er en variasjon over temaet fra Hellas, med 100 000 tusen i gatene som demonstrerte mot sparepolitikken.

Angela Merkel, forbundskansler i Tyskland, og troikaen av långivere har så langt vært steil på at politikken som har vært feilstått i over 5 år skal fortsette med uforminsket styrke.

Hellas sparer seg til fant, de «ekstreme sosialistene» vant valget med et budskap om bærekraftig vekst, redusert gjeld og slutt på korrupsjon. Hvilket av disse tre punktene som gjør at de klassifiseres som «ekstrem sosialister» kan man lure på.

Også her hjemme synes det å ligge i ryggmargen hos politikere og embetsverk at hvis det blir krise skal de rikeste beskyttes og de svakeste i samfunnet svi. Bare det faktum at man skatter mer for penger tjent på å arbeide enn på renter eller kapital viser noe av den grunnleggende skjevheten i samfunnet.

Hvorfor godtar vi fattigdom, selv i Norge. Enhver skjønner at et menneske som går på jobb, betaler skatt og lever produktive liv er et gode for et land. Med 19 millioner arbeidsledige i Europa vokser det frem en stor gruppe mennesker i krise og som er sinte, i en slik situasjon er det lett å ty til drastiske midler for å overleve. Det er en klar sammenheng mellom nød og kriminalitet.

Et lite regnestykke som illustrerer problemet kun i forhold til skatteinngang: En arbeidsledig betaler ikke skatt (i en periode med ledighetspenger trekkes dette fra utbetalingen, men det er det offentlige som betaler det offentlige). En som jobber betaler ca. 100 000 kr pr år i skatt, en arbeidsledig belaster det offentlige med ca. 300 000 pr år, en differanse på 400 000.  Vedkommende har i tillegg til dette svekket kjøpekraft og bruker dermed mindre penger. Det er imidlertid ikke med i dette regnestykket.

19 millioner arbeidsledige koster Europa 7 600 000 000 000 kroner i året. Jobb nr. 1, 2, 3 og 4 burde være å skaffe flest mulig jobber. Hvis ikke det skjer fort kommer Europa til å bli et røverkontinent, med sinna mennesker uten fremtidshåp, et samfunn som blir bare hardere og hardere.

tabola

No posts to display