Stoler ikke på nettselskapene, finner stadig nye måter å skvise deg for penger

0
109
SOLCELLER: Mange ønsker å gjøre boligen sin mer energieffektiv, men vet ikke helt hvor de skal starte. Samtidig er økonomi en stor barrière for mange.

En ny undersøkelse Huseierne har gjort blant medlemmer og befolkningen, viser at hele 72 prosent mener at energieffektiviserende tiltak hjemme ikke er noen vits, fordi nettselskapene uansett vil finne nye måter å kreve inn pengene på.

Dette kan være forklaringen på hvorfor energieffektiviseringen går såpass tregt, noe som Huseierne beskriver i en pressemelding:

Vi i Huseierne er opptatt av at tjenestene vi utvikler har utgangspunkt i boligeiernes behov. Energi- og kostnadssparende tiltak i egen bolig er et tema som har blitt stadig mer aktuelt de siste årene.

Eksempler på slike tiltak kan være etterisolering, varmepumpe, solcelleanlegg, smarthusteknologi, smartlading av elbil etc.

Les: Stadig flere hetebølger i Norge

Potensialet for energi- og kostnadssparing er stort, og vil bli enda større med årene som kommer. I den forbindelse har vi kartlagt hva medlemmene våre og befolkningen anser som viktige fordeler og ulemper knyttet til det å foreta energieffektiviserende tiltak i egen bolig.

Mange av resultatene er verdt å merke seg.

Les på Sporten: ESPN: Englands rikeste har gitt opp Chelsea – kjøper nå annen klubb

– Må bli flinkere til å informere

Oppsiktsvekkende er det at hele 72 prosent sier at det ikke spiller noen rolle hva de gjør, for nettselskapene vil uansett finne en måte å fakturere like mye på.

– Det vitner om at nettselskapene har en lang vei å gå med tanke på å vinne forbrukernes tillit. Vi har lenge svart på mange spørsmål rundt AMS, og det er tydelig at nettselskapene kunne gjort en mye bedre jobb med å formidle til boligeierne hvilke muligheter som ligger her. Foreløpig ser forbrukere flest bare kostnaden. Hvis vi vil at forbrukerne skal være bevisst på eget strømforbruk og balansere effektbruken, så må de få veiledning, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

– Det må legges til rette for at vi skal være bevisste forbrukere. Forandringen skjer jo ikke når vi adopterer ny teknologi, den skjer når vi adopterer ny atferd. Vi må forstå hvorfor og hvordan, ikke bare få beskjed om at det er slik. Å gjøre hjemmene våre energieffektive, smarte og utslippsfrie er noe alle tjener på.

Det er ingen tvil om at fremtidens strømkunde og strømforbruk ser annerledes ut, og at vi står foran en helt annen hverdag enn nettet har vært dimensjonert for tidligere.

– Nettselskapene gjør nok klokt i å forsøke å sette kunden i sentrum og tenke på deres behov. Det er allerede varslet at nettleien vil øke med 30 prosent de nærmeste årene, så det er viktig å sørge for at vi ikke bygger mer nett enn nødvendig. Vi må sørge for at det grønne skiftet og overgangen til et elektrifisert samfunn ikke gjør at forbrukerne sitter igjen med hele regningen, sier Öberg.

Er det lønnsomt?

Mange forbrukere ønsker å gjøre smarte, miljøvennlige, bærekraftige og energisparende tiltak hjemme, men synes det er vanskelig å orientere seg i markedet. Teknologien der ute er kommet langt, men utbredelsen av smarthusteknologi og produksjon av fornybar energi er fortsatt i startgropen.

– Vår ferske undersøkelse utført av Opinion for Huseierne viser at usikkerhet og manglende kompetanse om løsninger, muligheter og støtteordninger er de største barrierene for å gjennomføre tiltak, tett etterfulgt av økonomi, sier Öberg.

Folk er usikre på om det er økonomisk lønnsomt, og 68 prosent sier at de tror de sparer for lite i forhold til investeringskostnaden. 61 prosent har heller ikke nok oppsparte midler til å gjøre tiltak.

71 prosent sier det er vanskelig og tidkrevende å sette seg inn i ulike løsninger og mulighetene de gir. 72 prosent oppgir at de og trenger råd og veiledning, og hele 78 prosent kjenner ikke til hvilke støtteordninger de kan bruke.

Samtidig er det slik at 85 prosent ønsker seg en mer energieffektiv bolig, og 81 prosent vil gjerne bidra til mindre miljøbelastning.

Det står altså ikke på engasjementet, men det er noen barrierer på veien.

Huseiernes smarte energipakke

Like før påske fikk Huseierne innvilget 1 million kroner i prosjektstøtte fra Enova for å realisere Huseiernes smarte energipakke.

Sammen med solide nasjonale og internasjonale prosjektpartnere håper vi at vi kan lage en portal med informasjon og tilbud som skal gjøre det enklere og billigere å velge miljøvennlige og energieffektive løsninger til bolig sin.

Hensikten med prosjektet er ganske enkelt å redusere barrierene for at boligeiere investerer i kostnadseffektive og fremtidsrettede tiltak for å redusere sitt eget energiforbruk, samt senke belastningen på distribusjonsnettet for strøm.

Vi er sikre på at boligeieres interesse for å gjennomføre energitiltak selv kommer til å vokse, men det er et uoversiktlig og vanskelig marked å forholde seg til.

Huseierne ønsker å ta en aktiv posisjon i arbeidet med å løse klimautfordringene og hjelpe landets boligeiere til å ta del i det grønne skiftet.

tabola

No posts to display