Skal produsere aluminium utslippsfritt

0
18
HalZero er utviklet ved Hydros forskningspark på Herøya. Foto Ole Bjørn Ulsnæs/Herøya Industripark AS.

Hydro Aluminum AS tar neste steg i utviklingen av en ny metode for å produsere aluminium utslippsfritt. Produksjonsteknologien, som kalles HalZero, skal testes ut på Herøya i Porsgrunn de neste årene. Enova går inn med 141 millioner kroner i støtte til prosjektet

-Den teknologien som Hydro utvikler her, kan bidra til store utslippskutt for aluminiumsindustrien både i Norge og i andre land. Enova støtter de som går foran og vi har tro på at HalZero kan bidra sterkt til å redusere utslippene fra aluminiumsindustrien, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Ett av Hydros hovedspor

HalZero er ett av Hydros hovedspor for å redusere CO2-utslippene fra virksomheten. Tradisjonell produksjon av aluminium har store utslipp fra elektrolyseprosessen. HalZero er en ny type produksjonsprosess der CO2-en som frigjøres i produksjonsprosessen loopes tilbake og gjenbrukes i den kjemiske reaksjonen i et lukket kretsløp. Dermed blir prosessen helt utslippsfri. 

-Utviklingen av HalZero er vår mest banebrytende teknologisatsing noensinne. Vårt fantastiske forskerteam har tatt teknologien fra veldig tidlig fase til et stadium der vi har troen på at dette kan bli den første, industrielle produksjonen av primæraluminium uten klimagassutslipp i verden. Men planen er ambisiøs, og risikoen er stor. Vi er derfor avhengige av at myndighetene er med oss på veien for å kunne satse stort. Derfor er vi svært glade for at Enova har tro på det våre teknologer jobber med og den banebrytende teknologien vi utvikler, sier Eivind Kallevik, konserndirektør for Hydro Aluminium Metal.   

Nødvendig å redusere utslippene

Norge er Europas største produsent av primæraluminium med en produksjon på om lag 1,2 millioner tonn per år. Aluminiumselektrolyse står for ca. 4% av Norges klimautslipp, og for aluminiumsindustrien vil det derfor være nødvendig å redusere utslippene fra produksjonen kraftig for å kunne produsere i fremtiden. Det vil også bygge opp under Norges klimamål, som ble forsterket i november i fjor: Innen 2030 skal Norge kutte sine utslipp med minst 55 prosent, sammenlignet med 1990.

-I omstillingen til en utslippsfri framtid holder det ikke lengre bare å fokusere på de mest lavthengende fruktene, vi må også inn i de tyngste industrielle områdene, der utslippene tradisjonelt er høye. Hydro bidrar med dette prosjektet til viktig teknologiutvikling som kan muliggjøre helt utslippsfri aluminiumsproduksjon. Dette er avgjørende for at vi skal lykkes med den dype dekarboniseringen verden skal gjennom, men vil også være viktig i konkurransen om markedsandeler i internasjonale markeder som i stadig større grad etterspør utslippsfrie løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Avkarbonisere aluminiumsindustrien

HalZero går over flere utviklingstrinn. Dersom Hydro lykkes med å gjøre teknologien konkurransedyktig, kan det bli avgjørende for å avkarbonisere både Norge og verdens aluminiumsindustri.

-HalZero kan bidra til å utvide teknologifronten for klimavennlig teknologi. Dette vil igjen gi vesentlige kutt på lengre sikt når teknologien tas i bruk nasjonalt eller internasjonalt. Prosessindustrien er i høy grad internasjonal og gode løsninger spres når de er konkurransedyktige, sier Nakstad i Enova. 

tabola

No posts to display