George Orwells satt for nesten sytti år siden og skrev på teksten til det som skulle bli boken 1984. Dette var en visjon, en evighet før world wide web var tiltenkt, på hvordan staten ville bruke alle midler tilgjengelig for å overvåke og påvirke befolkningen. Det George ikke så for seg, var at staten skulle få så hard konkurranse på dette området.

Orwells 1984 har tidligere blitt trukket inn i diskusjonen om statens grenser for overvåkning av individet. I tiden etter 9/11, har statens overvåkning av individet i større grad enn tidligere blitt sett på som en nødvendighet for å kunne beskytte befolkningen. Grensene for hvem og hva som skal overvåkes diskuteres fortløpende, men Edward Snowdons bidrag til å øke innsikten i hva som foregår bak kulissene, viser at overvåkning skjer når teknologien tillater det.

Staten som ”den store stygge ulven” var et bilde som George Orwell på 1940- tallet lett kunne identifisere i samtiden. Det nasjonalsosialistiske Tyskland og Sovjetunionen gav grobunn for hans dystre spådom om hvordan fremtiden kan bli, med et totalitært system der praktisk talt ingen individuelle rettigheter finnes, og hvor staten tørstet etter å overvåke og kontrollere sin befolkning.

Unyanserte inndelinger i: stat – befolkning, god – ond, er en enkel måte å prøve å forstå verden på. Det Orwell ikke kunne forutse, var den rivende teknologiske utviklingen de siste tjue årene som har gitt bedrifter og individer en ekstrem mulighet til å overvåke og påvirke.

Selskaper som Google og Facebooks synes å ha studert sin Orwell, og implementerer fortløpende verktøy som perfeksjonerer kunstarten med å overvåke og påvirke . Der Orwell skisserte en statlig overvåkning som ble tvunget på befolkningen, trykker befolkningen i dag nyheter fra Google og Facebook til sine bryst, og frivillig gir sitt bidrag til et slags «frivillig Orwellsk verdenssamfunn».

Et samfunn der staten har mistet sitt monopol på overvåkning og påvirkning, og hvor det samfunnsøkonomen Adam Smith beskriver som Markedet regulerer hvem som forvalter og hvem som skaffer seg andeler i prosjekt overvåkningssamfunn.

Fordelen med å ha innovative og kommersielle selskaper som Google og Facebook i førersetet, er selvfølgelig at forretningsmodellene deres tilsier at de skal tilby sine påvirkningsverktøy til flest mulig kunder. Det betyr at mulighetene for overvåkning og påvirkning gjøres tilgjengelig for de mange.

Kjære George Orwell, selv i din våteste drøm kunne du ikke forutse dagens teknologiske muligheter til å overvåke og påvirke individer. Dette har gjort at bildet stat vs. befolkning har mistet noe av sin enkelthet, og blitt erstattet av det mer uoversiktlige:

Hvem er det idag som ikke overvåker og ikke står bak egennyttig påvirkning av omgivelsene?

Velkommen til vår verden, George.

f7.no -> adds
tabola