Miljøpartiet de grønne håper sikkert at Airbus på sin markedsdag tar fullstendig feil når de sier verden de neste 20 årene trenger 33 000 nye og an halv million piloter. Det de har lagt grunn at veksten fortsetter i omtrent samme tempo som nå, nemlig en årlig vekst på 4,5%.

I samme tid vil 13000 gammeldagse fly tas ut av markedet så den totale flåten vil være på 40 000 som er en dobling fra nå. Det er et par veldig store usikkerhetsmomenter. Kina har planer om å bygge en ufattelig mengde med hurtiggående tog for å frakte folk mer miljøvennlig. Pr nå er Kina det landet som har størst økning i sin flytrafikk, resten av Asia følger tett etter.  Ustabilitet i verden går kraftig ut over økonomien og noe av det første som kuttes er reiser.

Hvis Airbus får rett i sine antagelser så er flyver et sikkert yrkesvalg.

Forsker Borgar Aamaas ved CICERO Senter for klimaforskning har på oppfordring fra oss regnet ut hvor mange kilo CO2-ekvivalenter du bidrar til hvis du flyr fire gitte strekninger. (70% fulle fly)

Oslo-Bergen: 85 kilo.

Oslo-London: 240 kilo.

Oslo-New York: 1.100 kilo.

Oslo-Bangkok: 1.700 kilo.

Strekningen Oslo-Bangkok er 8.670 km. Du kunne kjørt tog i 72.300 km (nesten 2 runder rundt jorden) før du slapp ut like mye CO2.

Økningen i flytrafikken er helt avhengig av kraftig reduserte utslipp og mer miljøvennlige fly. Skjer ikke det vil økningen stanses politisk.

 

f7.no -> adds
tabola