Alle du spør kan fortelle at en kortstokk har 52 kort fordelt på ruter, spar, hjerter og kløver. Slik har det ikke alltid vært, i 1930 bestemte det amerikanske spillkort selskapet at kortstokken skulle bestå av 65 kort og 5 farger. I USA ble den femte fargen ørn, mens den som regel i Europa var krone.

Årsaken var ifølge mannen bak ideen psykologen Walter Marseille at spillet ville bli mer interessant fordi det ble vanskelige å spille med flere muligheter. Det han kanskje ikke tenkte på var når kortstokken blir stokket, vil du mest sannsynlig få en rekkefølge som aldri har eksistert før. Grunnen er at det finnes mange forskjellige mulige kombinasjoner stokkingen kan resultere i. Første kortet har 52 muligheter, andre kortet har 51 osv. helt ned til siste kortet, som gir 52*51*50*49*…*2*1, som også kan skrives slik 52!. 52! = 8.0658175×1067 som er et tall med 68 siffer. Alle mulige kombinasjoner for en kortstokk med 52 kort er 80 658 175 170 943 878 571 660 636 856 403 766 975 289 505 440 883 277 824 000 000 000 000.

Om hver eneste person i den nåværende verdensbefolkning på ca syv milliarder stokket en kortstokk i sekundet kontinuerlig, ville det fortsatt ta ca. 1 281 807 869 608 763 940 714 178 526 855 631 602 118 235 892 215 941 494 (1.2818×1054) år å oppnå alle mulige kombinasjoner.

Den nye kortstokken var i hovedsak beregnet på Bridge og et 5 farget poker. Regler er regler og kortstokker med 65 kort ble innført, men det varte ikke veldig lenge, mot slutten av andre verdenskrig gikk den vestlige verden tilbake til en kortstokk med 52 kort.

Litt trist egentlig, har alltid hatt lyst til å melde 5 ørn.