Rema 1000 ikke billigst likevel

0
361

Markedsføringsloven er tydelig på at det du sier skal kunne følges opp med fakta, da Rema 1000 bestemte seg for å fortelle oss at de er billigst og baserte det på undersøkelser. For at det skal være lov å skrive at de er billigst så må det være det i alle butikker, på alle varer og hele tiden.

Rema 1000 påsto å ha «landets laveste priser», uten noen form for tilleggsinformasjon, dokumentasjon eller begrensninger. – Villedende og lovstridig, mener forbrukerombud Gry Nergård.

Rema 1000 reklamerte ulovlig for «landets laveste priser.» på busser i Oslo. Etter kontakt med Forbrukerombudet skal markedsføringen nå være fjernet, og kjeden understreker at de vil følge markedsføringsloven i fremtidig reklame.

De siste ukene har flere norske matvarekjeder kjørt massive reklamekampanjer med henvisning til forskjellige pristester hvor de kommer best ut.

Rema 1000 er blant kjedene som aktivt har brukt eksterne prisundersøkelser i reklameannonser og på plakater, koblet med løfter om de billigste prisene. Tidligere denne måneden kjørte også flere busser rundt i hovedstaden med følgende Rema 1000-reklamer:

«På vei til butikken? Dra til den med landets laveste priser»

Billigstpåstand uten forbehold

Matvarekjeden, som tidligere i reklamekampanjen har vist til pristester utført av Enhver.no, henviste ikke til disse testene i bussreklamen. Påstanden om å ha «landets laveste priser» sto uten noen form for tilleggsinformasjon, dokumentasjon eller begrensninger. Ingenting indikerte at påstanden kun er dokumentert riktig for et begrenset utvalg varer.

– Når Rema 1000 kommer med en generell påstand om å være billigst, må dette gjelde alle varer, i alle Rema 1000 sine butikker, og sammenlignet med alle konkurrenter. Om dette ikke kan dokumenteres, er markedsføringen villedende og lovstridig, forteller forbrukerombud Gry Nergård.

Fjernet bussreklamen

Forbrukerombudet tok i forrige uke kontakt med Rema 1000 om bussreklamene. Butikkjeden ble da bedt om å fjerne markedsføringen dersom de ikke kunne dokumentere den generelle påstanden om å ha «landets laveste priser».

Torsdag 26. mars svarte Rema 1000 at bussreklamene er fjernet, men at dette skjedde i henhold til egen medieplan. Butikkjeden poengterer i sitt brev til Forbrukerombudet at det kan være ulike syn når det gjelder tolkning av påstanden i reklamen. Rema 1000 bekrefter imidlertid at de vil følge markedsføringsloven i tiden som kommer.

– Villedende prismarkedsføring kan skade forbrukerne økonomisk ved at man blir villedet til å tro at man gjør en «besparelse» som ikke er reell, sier forbrukerombud Gry Nergård.

– Det har variert hvem som vinner de forskjellige testene på et utvalg varer. Alle undersøkelsene Forbrukerombudet har sett viser imidlertid klart at ingen norske matkjeder kan hevde å være billigst på hele vareutvalget. Vi er fornøyde med at Rema 1000 nå stanser den ulovlige markedsføringen.

tabola

No posts to display