ade her? På nettsiden kan du plotte inn hvor du ønsker gatelading.

– Dette er alt for dårlig, sier Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening om den elendige utbyggingstakten til kommunen i 2022. Nå tar foreningen grep og lanserer en nettside der oslofolk kan plotte inn eksakt hvor de trenger gatelading.

– På nettsiden ladeher.no kan både eksisterende og kommende elbilister plotte inn på et kart hvor de trenger kommunal gatelading, sier Per Maltun.

Han minner om at kommunal gatelading er helt avgjørende for mange elbilister i Oslo.

Gatelading er viktig hjemmelading for mange

– Mange i Oslo bor i leiligheter uten fast parkeringsplass og innbyggerne svarer i undersøkelser at kommunal gatelading er viktig*. Kommunal gatelading er «hjemmeladingen» deres og den eneste muligheten de har til å lade elbilen over natten i nærheten av der de bor, sier Maltun.

Kort sagt er dette gateladetilbudet helt avgjørende for at oslofolk velger å bytte til elbil og dermed gjør Oslo til en grønnere by.

Inviterer til folkemøte med innbyggerne og byens politikere

I løpet av våren inviterer Oslo og Akershus elbilforening, med sine 44 000 medlemmer, til folkemøte. Der vil alle ladeønskene og tilbakemeldingene fra elbilistene i byen bli presentert for både byråd og bystyrepolitikere.

– Målet er at politikerne forstår alvoret og bygger flere ladepunkter. For det må til når de samme politikerne har bestemt at innen 2030 skal faktisk alle bilene i byene være uten utslipp, sier Maltun.

I 2022 bygget Oslo kommune 11 nye ladepunkter, mens de fjernet syv. I tillegg reserverte de 46 ladepunkter til bildelingstjenester. I realiteten fikk elbilister uten egen parkeringsplass derfor et dårligere ladetilbud enn det de hadde i 2021.

Oslos gateladetilbud fører til mye frustrasjon

Før jul vedtok bystyret en tredobling av ladeprisene i Oslo. Etter massivt press reverserte bystyret deler av prisøkningen. – Elbilforeningen har sjeldent fått like mange henvendelser fra irriterte medlemmer om samme sak, sier Maltun.

Flere oslomedier fortalte om stor frustrasjon blant byens elbilister. Ikke bare over prisene, men også dårlig prismodell og manglende dekning.

– Det er åpenbart at ladetilbudet i Oslo er noe som engasjerer, sier Maltun.

Håper politikerne lytter

Nå håper Oslo og Akershus elbilforening at engasjementet blant oslofolk er det som gjør at politikerne våkner.

– Vi oppfordrer alle til å bruke ladeher.no sånn at våre folkevalgte forstår hvor viktig kommunal gatelading er for elbilistene og at vi får økt utbyggingstakten, avslutter Maltun.

* I en undersøkelse utført av Opinion i 2020 for Oslo kommune svarer over 4 av 10 at det er viktig for dem å få et bedre tilbud av offentlige ladeplasser i nærheten. 50 prosent av respondentene i de østlige bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner svarer at behovet for offentlig tilgjengelige ladere er stort.

f7.no -> adds
tabola