Økt nyhetsinteresse og mediebruk

0
25
Coronapandemien har påvirket nordmenns mediebruk, og har bidratt til å sette ytterligere fart på digitaliseringen. Foto Medietilsynet

Halvparten av befolkningen økte sin mediebruk under den første delen av coronapandemien, viser en ny rapport fra Medietilsynet.

«Informasjonsbehovet har vært enormt, og tallene viser at de redaktørstyrte mediene har vært en fellesarena under pandemien», sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les: 100 år med automatiske telefonsentraler

Fredag 29. januar legger Medietilsynet fram en omfattende rapport om mediebruk i Norge. Det er første gang Medietilsynet dokumenterer bruksmangfold på denne måten, og rapporten inngår i Mediemangfoldsregnskapet.

– Flere av undersøkelsene er gjort samtidig som Norge gikk inn i en global pandemi. Vi ser at coronapandemien har påvirket nordmenns mediebruk, og har bidratt til å sette ytterligere fart på digitaliseringen, sier Velsand.

Les på Engelske Klubber: Tar farvel med Manchester United

Tv ble en samlende arena
Tv og gratis nettaviser er to av de viktigste nyhetskildene for folk flest. Bruken av tv, nettaviser og strømmetjenester økte umiddelbart etter nedstengningen av Norge i mars 2020. Tv ble en sentral informasjonskanal i forbindelse med coronautbruddet, både blant nordmenn og i de fleste andre land i Europa. Tv er fremdeles en viktig nyhetskilde for folk flest, men tidsbruken falt tilbake til normalnivå da høsten kom, og coronapandemien var blitt en del av hverdagen.

Sosiale medier har gått kraftig tilbake som en av de viktigste nyhetskildene sammenlignet med målingen Medietilsynet gjorde i 2019, samtidig som betalt nettavis er blitt viktigere for folk under pandemien. Fra vår til høst 2020 økte andelen som har betalt nettavis som en av sine viktigste nyhetskilder markant fra 34 til 41 prosent, noe som faller sammen med at flere har tilgang til betalte avisnyheter digitalt.

– Store og dramatiske hendelser, som en pandemi jo er, gjør at behovet for grundig informasjon, nyheter og analyse blir stort. Mange har oppsøkt redaktørstyrte journalistiske medier, mens sosiale medier langt fra har hatt den samme posisjonen som nyhetskilde under pandemien. Tallene understreker de redaktørstyrte medienes betydning som nyhetskilder, sier Velsand.

Les på Popidol: Jim Carrey er fantastisk

Corona-interesse uavhengig av alder
Rapporten viser at alle nordmenn ønsket å lese nyheter om koronapandemien, uavhengig av alder. I underkant av 80 prosent foretrakk nasjonale nyheter om pandemien, 60 prosent søkte internasjonale nyheter og 54 prosent ønsket lokale nyheter.

– Det er verdt å legge merke til at det er små aldersforskjeller i interessen for nyheter om corona, særlig siden bruksmangfoldsrapporten viser at det er generasjonsforskjeller i generell nyhetsinteresse og mediebruk i Norge, sier Velsand.

Det er likevel noe aldersforskjell når det kommer til hvilke kilder nordmenn bruker for å lese om coronapandemien. Flere over 60 år er interessert i nasjonale og internasjonale nyheter om pandemien, mens flere i den yngste aldergruppen er mer interessert i lokale nyheter om korona.

Interessen for corona-nyheter falt fra våren til høsten 2020
Selv om nyheter om coronapandemien var det som opptok folk flest våren 2020, falt interessen for nasjonale og internasjonale nyheter om pandemien med henholdsvis 21 og 22 prosentpoeng fra mars/april til oktober. Interessen for lokale nyheter om koronapandemien gikk ikke like sterkt tilbake, men falt med 8 prosentpoeng.

– Fallet i nyhetsinteresse fra høsten til våren kan reflektere det enorme informasjonsbehovet folk hadde i den første fasen av en ny, ukjent og truende smittesituasjon. I oktober hadde folk flest mer kunnskap, og Norge var over i en fase med større grad av lokale tiltak. I tillegg ble den siste målingen gjort samtidig med presidentvalgkampanjen i USA, som naturlig nok opptok mange, sier Velsand.

Fakta om de viktigste nyhetskildene under coronapandemien
Tv (65 %) og gratis nettavis (58 %) er to av de viktigste nyhetskildene for nordmenn.
Nedgang i andelen som oppgir sosiale medier som en av de viktigste nyhetskildene

  • 18 prosent i 2020
  • 26 prosent i 2019
    Medietilsynets rapport om mediebruk og bruksmangfold offentliggjøres 29. januar og gir innsikt i:

hovedtrekk i befolkningens mediebruk og spesielt i bruken av nyhetskilder
om det er tydelige skiller mellom ulike gruppers mediebruk
om det er noen fellesarenaer for den åpne og opplyste offentlige samtalen som bringer befolkningen sammen med utgangspunkt i felles informasjon og felles interesser

tabola

No posts to display