Ny tørkerekord i California

0
309

For fjerde år på rad setter nå California tørkerekorder og det uten at det er spesielt gode utsikter til mer nedbør. Høye temperaturer, lite nedbør og historisk lite smeltevann har sørget for minkende vannreserver.  Det grunnleggende problemet er mer vann der det allerede er mye og vesentlig mindre i tørkeområder. California får nå større og større områder som faller inn under kategorien ørken.

NASA vitenskapsmann Jay Famiglietti skrev i en LA Times kronikk i forrige uke, at California har bare et år med vann igjen i magasinene.  Det er skremmende, men ikke helt korrekt, vannverket i California har satt i gang ekstraordinære tiltak med bedre bevaring av vann i vannreservene, forbedret oppsamling av vann når det faktisk regner og transport av vann mellom områder for utjevning. I tillegg har det blitt satt inn restriksjoner på bruken av vann som nå er den strengeste i USA.  Vannverket har etter eget utsagn kjøpt seg 2 år til ved innføring av disse tiltakene.

Dette er bare begynnelsen, selv med dagens bruk og tiltak synker tilgangen av vann for 19 millioner innbyggere, fremtidige tiltak vil være å redusere den gjennomsnittlige bruken av vann til 150 liter pr dag i første omgang og så videre ned til 100 liter. I Norge i dag er tallet ca. 200 liter vann pr person pr døgn.

Det pågår nå en kampanje for å få mennesker i California til å dusje kortere, en gjennomsnittlig dusj er på 7 minutter rådet er å redusere det til 2 minutter. Myndighetene har latt seg inspirere av Australia som klarte å redusere til 30 liter pr dag i tørkeperioder. Her lagde de det til sport å dusje kortest mulig. 30 sekunder var bra for å bli helt ren.

Et annet drastisk alternativ er å kutte ut landbruk i de tørreste områdene og gi vannet til befolkningen istedenfor.  Det er lettere å importere mat fra andre områder i USA enn å importere vann.

Likevel … det er bare tre år. Statlige og lokale myndigheter må finne måter å takle tørken akkurat nå. Ifølge folk som kjører statens bruk av vann, er det ingen vei rundt Californias harde virkeligheten: Bønder og byboere både vil ha til å bruke mindre vann. Og noen vil sannsynligvis nødt til å gjøre dem gjøre det.

Hvis vi ser at vannmangelen er alvorlig nok og lokale myndigheter ikke tar de vanskelige beslutningene, vil Californias delstatsregjeringen måtte gjennomføre tiltak, det er drastisk og vi ønsker å unngå det» sier Max Gomberg, senior miljøforsker ved Statens vassdrags- Control Board. «Men hvis vi får en ny vinter uten nedbør, så er det nok uunngåelig at, med eller uten statlig innblanding, vil mange steder bli nødt til å rasjonere vann ytterligere.»

Allerede nå har mange bønder gitt opp sine gårder og en medvirkende årsak er tilgangen på vann. Det er mye å gå på, kun 20% av vannforbruket i California går til byer og resten til jordbruk. I fjor, på grunn av mangel på vann ble bønder tvunget til å forlate 400 000 hektar dyrket mark. California eksporterte grønnsaker og frukt for 21 milliarder dollar i 2014. Vannmangel vil dermed ha en betydelig negativ innvirkning på statens økonomi.

Det er ikke uten grunn at Californias politikere har gått fra å være miljøsinker også i amerikansk målestokk, til å aktivt ønske å møte utfordringer med global oppvarming og om mulig stanse oppvarmingen av kloden.

Denne sommeren vil etter alle solemerker bli den varmeste i menneskets historie.

tabola

No posts to display