Nasjonal kommunikasjonsmyndighet melder at dekningsvilkår for avvikling av FM er oppfylt

0
132

Pressemelding: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har beregnet og målt dekning for DAB-nettene i Norge. Konklusjonen er at slukkevilkårene for FM-nettene er oppfylt.

Nkom har sammenfattet dekningsberegninger og målinger i en egen rapport som går gjennom de ulike betingelsene og resultatene av målingene for DAB-nettet. Arbeidet er knyttet til slukkevilkårene for FM-båndet, som fremgår av stortingsmelding Meld. St. 8 (2010-2011) om digitalisering av radiomediet. Der er disse betingelsene gitt:

 

NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1‐dekning i FM-nettet

Frekvensblokkene som er satt av til kommersielle kanaler, må til sammen være utbygd til minst 90 % befolkningsdekning

Resultatet av beregningene og målingene er at Nkom anser begge slukkevilkår for å være oppfylt.

 

Bakgrunnen for rapporten er henvendelser fra Kulturdepartementet (KUD) og Samferdselsdepartementet (SD) der Nkom ble bedt om å gjøre dekningsberegninger på DAB-nettene for å avgjøre om dekningsvilkårene er oppfylt.

 

KUD presiserte at Nkom skulle legge følgende kriterier til grunn:

 

Beregning av dekning for P1-mottak på FM-nettet skulle utføres i henhold til den internasjonale avtalen GE84 og for stereo FM-mottak.

I dekningsberegningene for de kommersielle DAB-nettene skulle Nkom vurdere dekningen til Riksblokk 1, Riksblokk 2 og Lokalradioblokka.

Dekning langs veier for DAB-nettet bør være minst like god som for FM-nettet (stereo).

Ingen spesifikke krav om arealdekning.

Nkoms konklusjoner

 

Slukkevilkår 1: NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1‐dekning i FM-nettet.

Nkom anser slukkevilkår 1 for å være oppfylt.

Konklusjonen er basert på målinger og beregninger. Nkoms samlete vurderinger av disse gir en befolkningsdekning for Regionblokka (NRKs DAB-nett) på ca. 99,5 % og en befolkningsdekning for P1 FM-stereo på ca. 98,6 %.

Videre viser Nkoms beregninger at NRKs DAB-nett har noe bedre veidekning enn veidekningen for P1 FM-stereo.

 

Nkom fastslår dermed at NRKs radiotilbud har digital dekning som minst tilsvarer dagens P1-stereodekning i FM-nettet.

Slukkevilkår 2: De kommersielle blokkene må til sammen være utbygd til minst 90 % befolkningsdekning

Nkom anser slukkevilkår 2 for å være oppfylt.

Konklusjonen er basert på at Nkom har vurdert befolkningsdekningen på Riksblokk 1 (kommersielt DAB-nett) til å være ca. 92,8 %. Nkom fastslår dermed at de kommersielle DAB-nettene til sammen har minst 90 % befolkningsdekning.

 

– Gitt at de øvrige slukkevilkårene er innfridd, er Norge klar for å slukke FM-båndet, slik jeg ser det, sier direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. – De aller fleste har nå tilgang til digital radio, og det er på tide å innføre moderne teknologi også for dette mediet, slik vi gjorde for TV i 2009. Jeg legger til grunn at utbyggerne finner gode løsninger for de aller, aller fleste husstandene, sier han.

tabola

No posts to display