Nå skal verdens lengste undersjøiske strømkabel legges

0
326

16 milliarder kroner skal det koste å legge en undersjøisk strømkabel mellom Norge og Storbritannia. Med sine 730 kilometer vil sjøkabelen bli den lengste i verden. Norske Statnett og britiske National Grid signerte i går en samarbeidsavtale om byggingen og senere drift. Det er første direkte kobling mellom kraftmarkedene i de to landene.

Alle hjerter gleder seg

Olje og Energiminister Tord Lien (FRP) sier fornøyd: «En kabel til England vil øke verdien av våre norske kraftressurser og er viktig for at regjeringens satsing på økt produksjon av fornybar energi skal lykkes»,

Konsernsjef Auke Lont i Statnett forteller er skikkelig stolt: «Ikke bare er det et teknisk imponerende prosjekt hvor vi vil sette en ny verdensrekord, det er også et viktig bidrag til økt fornybar kraftproduksjon på begge sider, og dermed en viktig del av fremtidens kraftsystem»

Statsminister Erna Solberg (H) har løftet blikket fra Candy Crush og sammen med sin britiske kollega David Cameron sendt ut en feilfri pressemelding: «Ved å knytte våre kraftmarkeder sammen, er dette et fremtidsrettet prosjekt som vil styrke lønnsomheten i våre to lands energisystem»

«Storbritannia er i ferd med å bygge ut enorme mengder uregulerbar vindkraft, mens Norge har fleksibel vannkraft og et økende kraftoverskudd. Den nye kabelen gjør at vi kan eksportere når det ikke blåser på britisk side, og importere når britene har overskudd av rimelig vindkraft. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av de fornybare kraftressursene både i Norge og Storbritannia, økt forsyningssikkerhet og jevnere priser for strømkundene» sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Den nye kabelen til Tyskland er forsinket og kabelen til England grunnet lange forhandlinger og stor investering også blitt forsinket, ferdigstillelse blir 2021 og det er ifølge mange sin mening litt i seneste laget, spesielt med tanke på investeringsplanene for fornybar energi i Norge som er estimert til 200 milliarder de neste årene.

Kapasiteten blir på 1.400 MW

tabola

No posts to display