tirsdag, mai 11, 2021

Nå forsvinner Valdresbanen og Namsosbanen

Må lese

Nå forsvinner Valdresbanen og Namsosbanen

To legendariske strekninger tas ut av det nasjonale jernbanenettet. Tog har det ikke gått på de to...

Stadig populært med gamle spilleautomater

Gamle spilleautomater er en fellesbetegnelse på spilleautomater som tidligere var utplassert som fysiske spill i norske butikker...

Boris Johnson kupper Champions League-finalen

Rugby-entusiasten Johnson vet at han har skapt seg selv en enorm surfebølge etter at han sørget for...

To legendariske strekninger tas ut av det nasjonale jernbanenettet. Tog har det ikke gått på de to banene på mange år og nå kan skinnene bli tatt vekk.

Namsosbanen og Valdresbanen er to såkalte sidebaner på det norske jernbanenettet. Ingen av de to banene har i dag regulær togtrafikk.

 – Det har ikke vært togtrafikk på Namsosbanen og på Valdresbanen mellom Røste og Dokka på flere år. Disse strekningene er i svært dårlig forfatning, og det er kostnadskrevende å sette de i kjørbar stand. Da er det bedre å ta strekningene ut av det nasjonale jernbanenettet, slik at arealene kan bli frigitt til andre formål enn togtrafikk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Namsosbanen er den 52 kilometer lange sidebanen til Nordlandsbanen mellom Grong og Namsos. Det har ikke vært regulær trafikk på banen på mange år, og kvaliteten på infrastrukturen er for lav til å drive togtransport. Traseen er i ferd med å gro igjen og banen er utsatt for ras og flom flere steder, slik at sikkerheten er dårleg.

Utredninger gjort av Bane NOR viser at det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt å gjennomføre tiltak som gjør det mulig med togtrafikk på Namsosbanen. Ifølge Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil nytteverdien være større ved å frigi banen til andre formål enn å opprettholde strekningen slik den er i dag. Namsos kommune støtter denne vurderingen.     

Valdresbanen er den 47 kilometer lange sidebanen til Gjøvikbanen mellom Eina og Dokka. Valdresbanen har hverken hatt regulær trafikk eller blitt vedlikeholdt på mange år, og banen er i dårlig forfatning. Vurderingen til Bane NOR er at det ikke vil være mulig å kjøre tømmertog på strekningen Eina–Dokka utan en fullstendig opprusting av infrastrukturen.

Les på Engelske Klubber: El Matador blir på Old Trafford

I en høringsrunde i regi av Bane NOR om framtiden til Valdresbanen var tidligere Oppland fylkeskommune og de fleste aktuelle kommunene positive til å frigi den 42 kilometer lange strekningen Røste–Dokka til andre formål. For strekningen Eina–Røste bør man inntil vidare vente på endelig avklaring om etablering av tømmerterminal på Røste, går det fram av en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Med frigivelse av strekninger til andre formål enn togtrafikk følger det formelle prosesser knyttet til delvis vederlagsfri avhending og etterbruk. Bane NOR har ansvaret for opprydding på strekningene.

Kilde: Samferdselsdepartementet

Se også: Åpner opp lommeboka i gigantisk kulturpakke

Foto: Creative Commons/ Phil Richards

- Advertisement -

Siste nytt

Nå forsvinner Valdresbanen og Namsosbanen

To legendariske strekninger tas ut av det nasjonale jernbanenettet. Tog har det ikke gått på de to...

Stadig populært med gamle spilleautomater

Gamle spilleautomater er en fellesbetegnelse på spilleautomater som tidligere var utplassert som fysiske spill i norske butikker fram til spilleautomatforbudet ble vedtatt....

Boris Johnson kupper Champions League-finalen

Rugby-entusiasten Johnson vet at han har skapt seg selv en enorm surfebølge etter at han sørget for at engelskmennene kom først i...

Ny serie om tiden før Game of Thrones

House of the Dragon er basert på George R.R. Martins bok Fire & Blood, og omhandler historien til Targaryen-familien, og finner sted...

Manchester United må spille fire kamper på åtte dager

Som om ikke kampprogrammet var tett nok som det var, nå blir det ekstremt. - Manchester Uniteds utsatte hjemmelagskamp med Liverpool er...

More Articles Like This