Mennesker med allergier velger heller bli syke enn å fortelle om sine plager

0
499

«En nyere studie viser større progress i hvordan mat industrien forholder seg til allergier..men likevel viser det seg at 60 prosent  unngår å spise ute grunnet sin allergi sykdom..Noen fordi de er flaue og noen fordi de rett og slett ikke tør bli syke. Resultatet av dette er gryende ensomhet og depresjon.»

Mennesker risikerer sitt liv pga flauhet over sin sykdom viser ny studie

The Food Standards Agency har i dag lansert en kampanje for å belyse viktigheten av å snakke om allergier og intoleranser. Ny studie gjort i Irland viser at en av ti unge mennesker ikke tør fortelle om sin sykdom og dermed risikerer en potensiell dødelig reaksjon.

Les på Helsesjefen: Fraværsgrensen gir press hos fastlegen

Ved kraftig allergisk reaksjon kan allergisk sjokk oppstå. Dette innebærer blant annet plutselig og livstruende blodtrykksfall. Årsaken kan være dyr, parfyme, mat, drikke, vaksine, medikament , insektstikk (blant annet vepsestikk), legemidler etc.

Ser du noen som opplever et slikt anfall..ring 113 umiddelbart!

Det viser seg at mennesker er rett å slett flaue og redd for å bli sett på som rare og merkelige. Være annerledes…at de heller utsetter seg for allergener de blir syke av…det kan faktisk få alvorlige følger.

Tåler du ikke denne maten…Hæ..tåler du ikke parfyme? Hva! tåler du ikke mitt kjære husdyr? Den er jo så søt…Men prøv litt da..vil du ikke besøke oss…? Eksemplene er mange. Da blir du til slutt ekskludert..Valgt bort..Mister kontakt med venner og også familie. Du passer ikke inn i deres hverdag med dyr osv. Alt blir vanskelig og stillhet er letteste utvei. Ofte.

Spesielt unge mennesker blir berørt…Da det for dem er enda mer viktig å passe inn og være som alle andre.

Høsten er spesielt tiden for å starte nye studier osv..Her er det sosiale eventer og fester..Hvor man så gjerne vil passe inn og bli likt..Ikke være så annerledes og den rare som ikke tåler noe. Julen er også rett rundt hjørnet…og det er vel et kapittel for seg selv!

Studien viser at mennesker da heller trosser sin sykdom og spiser mat de ikke tåler og er i kontakt med dyr, parfyme og andre allergener de kan bli syke av…heller det enn å ikke passe inn….og da følgelig bli ekskludert fra sosial omgang med andre.

Skal det virkelig være slik?

The Easy to Ask campaign

The easy to ask campaign, altså lett å spørre kampanjen er lansert nylig og studien følger flere allergi relaterte dødsfall blant unge mennesker. Data viser at 1 av 10 ikke forteller noen som helst om sin sykdom og det er flest barn og unge som dør ifølge allergi og mat intoleranser og anafalyktiske sjokk. Ofte da disse ikke kan, tør eller vil fortelle verden om sin tilstand.

The may contain campaign på Instagram

https://www.instagram.com/_maycontain/

Dette er et friskt pust på Instagram…En modig sjel med egne allergier, forsøker skape blest og info om allergier og hverdagen de lever med. Skape forståelse og fenge den yngre generasjonen..på deres egen plattform Instagram.

Om bare flere hadde kunnskap om allergi vil det bli lettere å leve med for alle.

Både for den syke og for deres omgangs krets er info nøkkelen..men forståelse og evne til empati ligger ikke like lett hos folk..så ja..hvordan hverdagen blir for de berørte..det gjenstår å se.

Så…neste gang dere ler av noen...baksnakker og ekskludererer andre pga av de er annerledes enn deg…og det er ikke en gang et valg personen har tatt…de ønsker ikke være vanskelige eller sære.

Tenk en ekstra gang…Bry deg en ekstra gang…Det vil bety så ufattelig mye.

Ta vare på hverandre i julen!

Hva er allergi?

Ordet allergi kommer fra gresk og betyr endret reaksjonsmønster. Allergi betyr således endringer i kroppens reaksjonsmåte på stoffer som forekommer naturlig i omgivelsene våre og som i utgangspunktet er ufarlige. Disse stoffene kalles allergener, og de mest vanlige stammer fra husstøvmidd, muggsopp, pelsdyr, næringsmidler, legemidler, metaller og pollenkorn fra gress og trær. 

Hos allergikeren vil det settes i gang produksjon av antistoff IgE når han eller hun kommer i kontakt med et allergen. Dette antistoffet binder seg til overflaten av betennelsesceller som mastceller og basofile granulocytter. Slike celler finnes blant annet i luftveienes slimhinner, i blodet og i huden. Ved ny kontakt med det samme allergenet binder dette seg til IgE-antistoffet. Dermed frigjøres det kjemiske substanser som histamin som forårsaker symptomer som kløe, tett nese, hoste og pustebesvær.

For mer info om allergi og astma besøk:

https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/fakta-om-allergi/

 

 

 

 

 

 

 

tabola

No posts to display