Marshalløyene får fredspris 69 år etter Hiroshima

0
125

IPB verdens eldste fredsorganisasjon som selv har fått Nobels fredspris tildeler i dag på dagen for Atombombingen av Hiroshoma, MacBride fredspris til folket og regjeringen på Marshalløyene for deres modige initiativ for å fri verden fra atomvåpen.

Det Internasjonale Fredsbyrået, IPB, har besluttet å tildele sin årlige Sean MacBride fredspris til folket og regjeringen på Marshalløyene. Marshalløyene har utfordret makta og tatt de ni atomvåpen-landene til Den Internasjonale Domstolen for å få de til overholde Ikke-spredningsavtalen om atomvåpen (Non-Proliferation Treaty) og internasjonal sedvanerett.

Den lille Stillehavsrepublikken har også lansert en parallell rettssak mot USA. De hevder at atomvåpen-landene har misligholdt sine forpliktelser i henhold til artikkel VI i Traktaten om Ikke-spredning av kjernevåpen (NPT) ved å fortsette å modernisere sine arsenaler og ved å unnvike enhver seriøs forhandling om kjernefysisk nedrustning.

Marshalløyene ble brukt av USA som testarena for nesten 70 atomprøver fra 1946 til 1958. Disse prøvespregningene har ført til varige helse- og miljøproblemer for folket på Marshalløyene. Deres førstehånds erfaring av kjernefysisk ødeleggelse og lidelse gir legitimitet til deres initiativ og gjør det vanskelig å avvise saken.
Marshalløyene jobber for fullt med begge rettssakene. De endelige høringer er forventet i 2016. Det er ønskelig at freds- og anti-atomaktivister, jurister, politikere og alle personer som søker en verden uten atomvåpen bringer sin kunnskap, energi og politiske ferdigheter for å bygge en kraftig allianse som kan støtte denne rettssaken og relaterte tiltak. Ingen steder er kostnadene ved en militarisert Stillehavsregion mer synlig enn på Marshalløyene. Landet har noen av de høyeste antall tilfeller av kreft i regionen etter 12 år med amerikanske kjernefysiske tester. Marshalløyene med sine sirka 53 000 innbyggere, en stor andel av dem unge mennesker, har selvsagt store behov for kompensasjon for skadene de er påført og for hjelp. Det er derfor ekstra beundringsverdig at Marshalløyene faktisk ikke søker kompensasjon for seg selv, men snarere er fast bestemt på å gi sitt bidra til å få slutt på atomvåpentrusselen for hele menneskeheten.
Verden har fortsatt cirka 17 000 atomvåpen, de fleste i USA og Russland, mange av dem i høy beredskap. Kunnskapen som skal til for å bygge atomvåpen spres i stor grad via kjernekraftteknologi. I dag er det ni atomvåpenstater (USA, England, Frankrike, Russland, Kina, India, Israel, Pakistan og Nord-Korea) og 28 atomvåpenallianseland, hvorav Norge, som medlem av NATO. 115 land er i atomvåpenfrie soner og 40 land er ikke-atomvåpenstater. Det er følgelig et mindretall på 37 stater (av 192) som fortsatt sverger til atomvåpen og klamrer seg til en utdatert, høyst tvilsom og ekstremt farlig «avskrekkings- politikk”.
IPB har en lang historie med kamp for nedrustning og for å forby atomvåpen (http://www.ipb.org). Organisasjonen var for eksempel aktivt involvert i å bringe atomspørsmålet for Den internasjonale domstolen i 1996. Ved å gi Sean MacBride fredspris til folket og regjeringen i Marshalløyene, ønsker IPB å bidra til å rette oppmerksomheten mot det høyverdige mål de ønsker å oppnå med rettssakene. IPB håper at initiativet til Marshalløyene vil bli et betydelig og avgjørende skritt for å få slutt på atomkappløpet og å oppnå en verden uten atomvåpen.
Prisutdelingen vil finne sted i Wien i begynnelsen av desember samtidig med den større internasjonale konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, og i nærvær blant annet av utenriksministeren på Marshalløyene, Tony de Brum. Siden starten i 1992, har mange eminente fredsaktivister stolt mottatt IPBs Sean MacBride pris, selv om prisen ikke er ledsaget av noen økonomisk godtgjørelse.

 

Les mer om søksmålene og aksjonen her
 

tabola

No posts to display