Mange ulovlige produkter selges i nettbutikker

0
24

En av fire produkter som selges på nettet som Miljødirektoratet har kontrollert, er ulovlige og forbudt å selge.

Produktene er ulovlige på grunn av innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer. Miljødirektoratet har kontrollert 89 produkter, innen elektronikk, leketøy, sports- og fritidsartikler. Produktene ble handlet inn fra både norske (26), europeiske (9) og utenomeuropeiske nettbutikker (4) som markedsfører produktene for salg i Norge.

 – Det er bekymringsfullt at vi avdekker så mange ulovlige produkter. Selv om vi kjøper inn produkter der vi mistenker å finne feil, er det for mange ulovlige produkter på nettet, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet.

Helse- og miljøskadelige stoffer

Stoffene som ble funnet i produktene var ftalater, kortkjedede klorparafiner (SCCP) og tungmetaller som bly og kadmium. Noen av stoffene er kreftfremkallende, kan virke hormonforstyrrende og gi fosterskader og skade forplantningsevnen.

Klorparafiner er giftige, lite nedbrytbare i miljøet og hoper seg opp i levende organismer. De kan fraktes over store avstander med luft- og havstrømmer.  

Målet er å redusere bruken og eksponering av disse stoffene i hele leveransekjeden fra produksjon, til bruk og avfallsbehandling og materialgjenvinning. 

Må skjerpe seg

Det er virksomhetens ansvar å sørge for at produktene de selger er lovlige. De må vite hvilke stoffer som finnes i materialer og i produktene de selger og hvordan stoffene er regulert. Virksomhetene må ta sitt ansvar med større alvor.

Miljødirektoratets oppfølging

Miljødirektoratet påla virksomhetene stans i å selge produktene på nett.  Flere virksomheter blir i tillegg fulgt opp med nye tilsyn og da ved fysiske inspeksjoner.

Resultatene fra tilsynet er publisert i den europeiske databasen over farlige produkter Safety Gate og i den norske databasen farligeprodukter.no.  Databasen kan hjelpe virksomheter til å få kunnskap om produkter som ikke er lovlig å selge.

Uoversiktlig handel

Miljødirektoratet har trappet opp kontroller med netthandel. Våre funn over flere år viser at i gjennomsnitt er 25 prosent av produktene vi kontrollerer på nettet ulovlige å selge. Vi finner flere ulovlige produkter hos nettbutikker som driver sin virksomhet og markedsfører produktene fra land utenfor EU.

– For oss ser det ut som flere av de utenomeuropeiske nettbutikkene ikke forholder seg til de strenge reguleringene vi har i Europa og i Norge, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans. 

Å kontrollere utenomeuropeiske nettbutikkene er utfordrende siden det er vanskelig å komme i kontakt med disse og vår myndighet stanser ved norsk grense. Når nettbutikkene er lokalisert i EU, kan vi be om bistand fra våre europeiske kollegaer for å følge opp.

tabola

No posts to display