Rock City er med dette historie.

Styreleder Gunnar Robert Sellæg melder i en pressemelding at Rock City legges ned med virkning fra og med 2015. Alle ansatte er sagt opp og husleiekontrakten med Namsos kommune er avsluttet.

– Som følge av den økonomiske situasjonen er selskapet nødt til å redusere kostnadene til et minimum for å unngå å drive for kreditors regning og mulig konkurs. Alle ansatte i selskapet er sagt opp, samt at husleiekontrakten med Namsos kommune er sagt opp. Dette betyr at aktiviteten vil i Rock City vil ta slutt i løpet av første halvår 2015 slik situasjonen er nå. Dette i samråd med eier Namsos Kommune», skriver Sælleg i pressemeldingen.

I fire år, siden oppstarten i 2011, har det nasjonale resurs- og opplevelsessenteret for musikk slitt i motbakke med økonomiske problemer og lav oppslutning samt interne stridigheter mellom ledelse og styret.

Nådestøtet for avviklingen kom i form av manglende videre støtte fra Kulturdepartementet. For statsbudsjettet for 2015 har Solbergregjeringen kuttet støtten fra 6 til 1,9 millioner kroner. De har også lagt opp til å kutte støtten i sin helhet fra og med 2016.

Kulturminister Thorild Widvey har uttalt at Rock City ikke hører hjemme i statsbudsjettet.

Styreformann Sellæg informerer videre at det ikke er grunn for videre drift i selskapet og har dermed konkludert med at selskapet oppløses første halvår 2015.