Iranske myndigheter knebler populært kvinnemagasin

0
119

Ny president, fremgang i atomforhandlinger og babyskritt i retning av oppmykning av sosiale rettigheter ga mange Iranske kvinneforkjempere håp. Etter 8 års suspensjon fikk magasinet «Zanan-e Emrooz» i fjor sommer lov til å publisere igjen. Magasinet er i frontlinjen for ytringsfrihet og kvinners rettigheter og arbeidet de gjør skjer med stor personlig risiko. Mange journalister har gjennom årene enten blitt kastet i fengsel eller har måttet flykte til andre land.

Men Adam var ikke lenge i paradis, tilsynsrådet besluttet ny suspensjon av magasinet etter bare 11 utgivelser. Årsaken var at magasinet «oppmuntrer til et anti-sosialt og religiøst u sanksjonert fenomen kjent som «Hvitt ekteskap»»

Hvitt ekteskap

Magasinet hadde en spesialrapport om hvit ekteskap (samboere) i Iran i Oktober, og det var dette som var den direkte årsaken til suspensjon.

Zanan Magazine publiserte sin første utgave i februar 1992 og ble først suspendert i 2006, i det andre året av Ahmadinejads presidentskap. Suspensjonen den gangen kom på grunn av bladet «truer moralsk sikkerheten i samfunnet.» (Sikkerhet er et vanlig argument for i stramme inn på sosiale rettigheter). I magasinet sin første periode (14år) var mange tabubelagte problemer i det iranske samfunnet tema: like ekteskaps rettigheter for kvinner, kvinners rett til skilsmisse, kjønnsbasert diskriminering, kvinners politiske deltakelse, vold mot kvinner, kvinners rolle i film og litteratur, og ulik kriminell straffeutmålingen for menn og kvinner.

Iran har en ung og høyt utdannet befolkning hvor mange må leve ut viktige deler av sine liv i skjul for et totalitært regime. Myndighetene slår hardt ned på alle former for opposisjon. Ved den nylige fremgangen i atom avtalen var gleden blant mennesker i Iran overveldende og spontan, årsaken var et brennende ønske om igjen å tre inn i verdenssamfunnet og med de at de sosiale reformene kan fortsette og kanskje også akselerere.

kvinne med slør som dekker hennes munn
kvinne med slør som dekker hennes munn

Et Iran uten sanksjoner vil oppleve en kraftig økonomisk vekst, gjennom sine store Olje rikdommer og landet som er utrolig vakkert med en rekke historiske steder og spennende byer vil uten tvil oppleve en stor tilstrømning av turister. Moderate krefter innad i det iranske etablissement må balansere forsiktig mellom ønsket om reformasjon og den uinnskrenkede makten som ligger i prestestyret.

Suspensjonen av Zanan Magasin må også sees på som et lite varsku om at reformutviklingen går litt for fort sett fra religiøst hold.  Shahla Sherkat, Zanan utgiver og sjefredaktør mener magasinet ikke har brutt noen lover i landet og ønsker å kjempe videre. Pr i dag er det ikke satt noen dato for en eventuell rettsak.

Magasinet har fått betydning også utenfor landets grenser og regnes som et viktig magasin for kvinners rettigheter i hele den arabiske verden. Magsinets start på 1990 taller var for å infromere kvinner om deres rettigheter og muligheter innenfor lovens rammer. De har hele tiden arbeidet med disse strenge restriksjonene og Sherkat mener at de hele tiden har forhold seg til gjeldene lov og ikke noen sinne gått utenfor. Sherkat er optimistisk med tanke på at bladet kan starte opp igjen og at hun kan fortsette sitt virke som journalist.

tabola

No posts to display