For 25 år siden med Sovjetunionens fall forsvant den fundamentale grunnen både for opprettelsen og driften av NATO. Siden den gang virker det som om organisasjonen har vært på søken etter noe nytt å holde på med, i mellomtiden har fokuset vært å innlemme flest mulig områder i nærheten av Russland inn i alliansen og inn i deres nærområde.

På NATO summit i Warszawa for noen uker siden ble igjen fiendebilde av Russland satt opp som største trussel med tesen om at Vladimir Putin ville ta tilbake de baltiske statene og underlegge seg tidligere interesseområder. Donald Trump har antydet at dette burde de få lov til å gjøre, gjennom at de som ikke betaler, les; bruker vanvittig mye penger på opprustning, ikke kan regne med hjelp fra USA og NATO.

Det er mange som glemmer at NATO er en forlengelse av amerikansk sikkerhetspolitikk og at ingen andre land i verden har større økonomiske og militære ressurser enn USA. Årsaken til at ikke NATO settes inn i kampen mot terror er at det er ikke i USA sine interesser. Etter 11 september valgte daværende president i USA George Bush å ikke involvere NATO, trolig fordi kampen mot terror mer var et påskudd for noe annet enn selve målet.

NATO mistet etter dette relevans i USA og klima ovenfor Russland var godt, hele Europa startet en nedrustningsepoke med noen unntak hos de landene som bestemte seg for å følge USA inn i Irak og Afghanistan og senere også en rekke andre arabiske land. Det var til og med noen år med nedgang i militærinvesteringene i USA.
President Jimmy Carter definerer USA som et oligarki med ubegrenset politiske bestikkelser, oppvekkelsen av gamle fiender skaper større militærbudsjetter over hele verden, noe som øker inntjeningen til korrupte politikere uansett hvor de befinner seg.
Professor Stephen Cohen som er ekspert på internasjonal politikk og fokus på Russland fortalte nylig CNN at vi allerede var i en ny type kald krig med og at vi bevegde oss i retning av en ny Cuba krise.