Hva har du krav på hvis flyet blir forsinket?

0
93
Foto: Kyrre Dahl

Ikke alle er klar over det, men som flypassasjer kan du ha rett til mye mer enn du tror dersom det oppstår forsinkelser eller flyet er kansellert. Her er noen tips dersom du skulle bli rammet.

Vi har vel alle opplevd det. Flyet er forsinket eller enda verre, det går ikke i det hele tatt. Forsinkede fly eller kanselleringer kan utløse et bredt spekter av passasjer-rettigheter. Det gjelder rett til erstatning, refusjon eller ombooking, forpleining, hotellovernattinger og i det minste rett til informasjon om hva du har krav på og forenklet klagebehandling.

Dine rettigheter som flypassasjer er regulert i EU-lovgivning, nasjonal lovgivning, konvensjoner osv. Forsinkelser og kansellerte fly kan ramme et stort antall reisende, og derfor er det mange som jobber med det juridiske.

Dette er altså et komplisert regelverk og er en blanding av nasjonale og internasjonale regler, så det er ikke enkelt for en vanlig passasjer å forstå og eventuellt kreve erstatning.

Dette er noe av det du kan ha krav på:

– Forpleining: Dersom flyet er mer enn to timer forsinket kan du ha rett til å få mat og drikke på selskapets regning. Når dette skjer og hvor mye du får er avhengig av flyturens lengde og hvilket selskap du reiser med.

. Refundert billett: Dersom flyet blir mer enn 5 timer forsinket kan du ha krav på tilbakebetaling av hele eller deler av det du betalte for flyturen.

– Du kan ha rett til kompensasjon for forsinkelser. Beløpene vil variere med hvor lang turen er, men dette skal være standardiserte satser. Faktisk kan ha krav på 600 euro bare fordi flyet var forsinket.

Og ikke minst kan du kreve å få tilbakebetalt utgifter du selv har hatt i forbindelse med flyproblemene, for eksempel hotellovernattinger du selv har lagt ut for og taxi til og fra hotellet m.m.

En god kilde til informasjon om rettigheter er Forbrukerrådet

FOTO: Kyrre Dahl

Det fine er at du trenger ikke gjøre alt dette selv. Det finnes organisasjoner som kan hjelpe når flyet blir forsinket eller erstatning ved kansellert fly. Et av disse selskapene er Airhelp, som er eksperter på rettigheter for flypassasjer.

De har advokater i en rekke land som har lang erfaring med nettopp å kreve erstatning fra flyselskaper ved flyvinger som har endt i kaos. Du trenger ikke betale noen ting før saken er vunnet, slik at det er ingen risiko for deg å levere inn et krav via Airhelp.

Det kan for eksempel være kronglete å forstå unntakene fra regelverket. Du har nemlig ikke krav på kompensasjon når årsaken er det som kalles ekstraordinære omstendigheter. Det betyr at forsinkelsen er kanselleringen var uungåelig. Eksempler på dette kan være dårlig vær, flytrafikken, streik eller nye sikkerhetstiltak. Men, det er heller ikke slik at litt snø fører til at flyselskapene slipper unna, alt dette er opp til ekspertene å vurdere.

Hvis du mener at du har et krav er det viktig å levere det inn via airhelp rimelig raskt. Kravet forfallet uansett etter tre år, men det lønner seg veldig å levere erstatningskravet før 3 måneder er gått. Da står saken din sterkere og du kan til og med oppleve at pengene kommer fortere inn på kontoen.

tabola

No posts to display