Gledelig nyhet om bruken av sovemedisin på 2-åringer

0
579

Folkehelseinstituttet kunne denne uken spre det glade budskapet om at det ifjor var en nedgang i bruken av sovemedisin på ett- og to-åringer. Var du i det hele tatt klar over at vi har gitt småbarn i Norge allergimedisin for å få dem til å sove?

Nedgangen i bruk av legemidler blant de aller yngste barna, skal skyldes en kraftig nedgang av bruk av sovemedisinen Vallergan, som opprinnelig er et middel i behandling av allergi. På tross av at denne sovemedisinen ikke har vært godkjent til bruk blant barn under 2 år, har bruken av Vallergan vært omfattende i mange år (studie av Hartz, Skurtveit, Myhrene Steffenak, Karlstad og Handal, 2016)Denne behandlingstradisjonen, som skal være spesiell for Norge, fikk i en periode økt omtale i media. Dette kan ha bidratt til at færre i helse-Norge velger dette drastiske virkemiddelet for å få små barn til å sove om natten.

Den gledelige nyheten er at nedgangen i bruk av Vallergan ikke ser ut til å være kompensert med høyere bruk av andre sovemidler blant de yngste. Hartz tolker denne nedgangen i bruk av Vallergan, uten en økning i bruk av andre sovemidler, med at bruk av legemidler ved søvnproblemer blant små barn er blitt mindre vanlig.Helsenorge.no gir noen enkle tips som kan bidra til at de små og foreldre skal få et mer harmonisk forhold til legging og søvn:

  • en kort beroligende rutine som leder opp til det å legge seg
  • et stille, mørkt, behagelig og ikke for varmt eller kaldt barnerom
  • unngå støyende lek før leggetid
  • unngå å gi barn coladrikker og sjokolade!

Det er tøft å være menneske, enten man er to – eller åtti år. Søvn er derfor ment som en gave for både kroppen og hodet. Gå derfor nøye gjennom hva som kan stå i veien for en naturlig søvn for deg og dine. Se timene i våken tilstand under ett, og test ut små og store endringer som over tid kan slå positivt ut på søvnmønsteret.Før du går til det skrittet å la en sovemedisinen gjøre menneskets jobb med å gi seg selv hvile og energi.

tabola

No posts to display