Fortsatt mange som ikke møter

0
12
Illustrasjonsfoto: Helse Sør-Øst RHF

I 2022 var det 4,3 prosent av pasientene som ikke møtte til avtalt time ved sykehusene i Helse Sør-Øst. – Det er fortsatt et problem at mange pasienter ikke kommer til avtalt behandling, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

I fjor ble det gjennomført flere enn fem millioner konsultasjoner ved sykehusene i Helse Sør-Øst. I 223 000 tilfeller møtte ikke pasienten til avtalt time. Andelen som ikke møter ble noe lavere utover høsten og vinteren, men det er fortsatt mange pasienter som ikke kommer til behandling.

– Dette er en betydelig utfordring, sier Rootwelt. Sykehusene får ikke behandlet så mange pasienter som de legger opp til, og de ansatte får ikke gjort det de skal.
– Det er frustrerende for de ansatte, men det er verst for de pasientene som kunne fått hjelp, sier Rootwelt. Han forteller at sykehusene i Helse Sør-Øst jobber aktivt med å redusere ventelistene, men hvis de skal klare det, er det avgjørende at pasientene kommer.

Rootwelt forstår at det ikke alltid passer med en oppsatt time, men oppfordrer pasienter til å si ifra hvis de må bytte. – Meld fra så tidlig som mulig. Da kan sykehusene innkalle andre pasienter som trenger behandling, sier Rootwelt.

De som mottar innkallingsbrev digitalt, kan avbestille eller be om endring av timeavtale på Helsenorge​. For å unngå gebyr, er det viktig å avbestille eller endre timen senest 24 timer før oppsatt tidspunkt.
– For at sykehusene skal utnytte ressursene sine effektivt, bør man helst si ifra mye tidligere enn dette, og aller helst komme til oppsatt time, sier Rootwelt.

Ikke møtt –  helseforetak og sykehus i 2022 

Helseforetak og sykehusAntall konsultasjoner ikke møttAntall konsultasjoner totaltAndel ikke møtt
Akershus universitetssykehus HF37 049764 1004,8
Oslo universitetssykehus HF33 8921 053 2603,2
Sunnaas sykehus HF16891153,2
Sykehuset i Vestfold HF21 330448 3254,8
Sykehuset Innlandet HF23 770526 9464,5
Sykehuset Telemark HF10 255276 6683,7
Sykehuset Østfold HF19 096501 3793,8
Sørlandet sykehus HF21 566525 5744,1
Vestre Viken HF34 881755 2384,6
Betanien Hospital53734 0141,6
Diakonhjemmet Sykehus9 355162 0135,8
Lovisenberg Diakonale Sykehus9 882126 8797,8
Martina Hansens Hospital79440 3922,0
Revmatismesykehuset27412 5972,2
Helse Sør-Øst RHF222 8495 236 5004,3

(Tallene er fra 01.01.2022 til 30.12.2022)

tabola

No posts to display