Flaks og Kina gjør verden grønnere

0
178

Det hogges fortsatt for mye regnskog og klimakrisen er absolutt ikke over, men det må være lov å glede seg om det som er positivt. Forskere med Universitetet i New South Wales i Australia har studert satellittbilder av jorda gjennom 20 år på leten etter vegetasjon.

Analysen viser at det i begynnelsen av perioden og spesielt på begynnelsen av 2000 tallet var en kraftig nedgang i vegetasjon. Vegetasjon er det som absorberer CO2 og bremser skadevirkningen av menneskelig utslipp. I begynnelsen av 2000 tallet var det «den perfekte storm» med hogst og bebyggelse sammen med økte utslipp.

I 2006 skjedde det en endring, Kina etablerte sitt planteprogram og flaks førte til en økning igjen i vegetasjonen.

Fra lavpunktet har det nå økte så mye at det tilsvarer ca. fire milliarder tonn karbon.

Forskningsrapporten publisert i Nature Climate Change advarer mot å være for optimistisk, kun halvparten av utslippene tas opp resten blir værende i atmosfæren og skaper klimaendringer.

«Den eneste måten å stabilisere klimasystemet på, er å redusere de globale utslippene fra fossilt brennstoff til null» sier Pep Canadell, en av forskerne bak rapporten.

«Økningen i vegetasjon kommer hovedsakelig fra en lykkelig kombinasjon av miljømessige og økonomiske faktorer, samt prosjekter med treplanting i Kina» sier doktor Yi Liu, en av hovedforfatterne av rapporten.

Kina skal ha vært det eneste landet som på en planlagt måte økte vegetasjonen ved å plante trær.

Vegetasjonen har økt blant annet på savannene i Australia, Afrika og Syd-Amerika, på grunn av økt nedbør.

Samtidig har man i Russland og tidligere sovjetiske republikker sett at skogen har spredd seg ut på forlatt landbruksjord.

Men samtidig som savannene har blitt grønnere og skogen har gjenerobret landbruksjord, har jorden mistet massive mengder vegetasjon i mange andre regioner. Det hogges fortsatt mye i Regnskogene.

tabola

No posts to display