Ferie – hva nå?

0
86

Ferie er noe vi tar stort sett hele året, ikke bare om sommeren. Planene er lagt og forventningene er store for hva vi skal sitte igjen med på den andre siden av ferien.

Men har du egentlig reflektert over hva ferien skal tilføre din fysiske og mentale helse?

Denne artikkelen kan kanskje gi deg noen innspill.

Pauserom er tittelen på en masteroppgave i reiseliv. I denne artikkelen har jeg brukt deler fra denne masteroppgaven for å gi noen innspill til hvordan du kan lage ferien til en reell pause fra hverdagen.

Studien benyttet dybdeintervjuer med fem reflekterte ressurspersoner som daglig arbeider med mennesker i ulike aldere og livssituasjoner. Målet med studien var å finne ut mer om hva som kan bidra når et individ skal skape seg en pause enten i eller fra hverdagen.

Høres det enkelt ut å skape seg en pause? Kanskje er det enkelt for deg, men i følge personene i studien krever dette faktisk en bevisst innsats.

Vi lar oss lett fange av reiselivsbransjens bilder på hvordan den perfekte ferien ser ut. Men hva vet egentlig andre om deg og din hverdag når de tilbyr deg en pause fra denne hverdagen?

Glem for noen minutter hva andre forteller deg om det du trenger av ferie, og lytt heller til hode og kropp. Hva har preget hverdagen din de siste seks månedene? Hva skal til for at du skal få en god ferie, et pauserom?

Med dette tar du utgangspunkt i din egen trivsel og helse. Hva har vært den største tyven av energi og livskraft? Noe er det antageligvis, for de færreste av oss går inn i ferien i en fullkommen balanse.

Den største utfordringen med å gjøre ferien til uker med påfyll av energi er at du også trenger å ta med i betraktning de ubalansene hverdagen skaper for deg, men som du ikke intuitivt kjenner, eller rett og slett fortrenger.

Det å skape seg en reell pause fra hverdagen krever også tålmodighet. Hvis du for eksempel blir rastløs og frustrert av å slappe av i ferien så betyr ikke det nødvendigvis at du må jage opp ferietempoet, kanskje heller det motsatte. Mulig det ikke lykkes deg å slippe ned skuldrene fra dag én, men kanskje det begynner å løsne litt etter tre til fire dager? I så fall vil premien for å lykkes med å skru ned tempoet i ferien kunne bli stor.

Det hadde vært befriende å kunne fortelle deg at ferie i seg selv har en iboende positiv effekt på energinivået og livsgleden din. Kanskje forventer vi også dette når vi møter reiselivsbransjens romantiserte billedbruk av par og familier i ferieharmoni? Du sitter kanskje på egne erfaringer fra tidligere ferier som bestrider dette?

Det å skape seg en reell pause i ferien forutsetter en viss planlegging og tilrettelegging. Det betyr ikke at du skal organisere ihjel ferien din. Kanskje du nettopp er den typen som trenger å planlegge å ikke planlegge så mye?

Jeg oppfordrer deg til en kort refleksjon rundt ditt pauserom i ferien. Muligens kan dette bidra til at du er litt mer bevisst på hva du egentlig trenger i de kommende feriedagene. Belønningen for denne innsatsen står kanskje og venter på deg når høstmørket sniker seg på.

Lykke til!

H. Weseth

tabola

No posts to display