Kampen mellom Facebook og Google fortsetter med uforminsket styrke. For ikke så lenge siden skrev Facebook en avtale med Bing (Microsoft) om samarbeid innen søk. Det første til at Google sluttet å indeksere facebook og skrev avtale med Twitter.
Facebook ønsker å bli en nyhetsformidler og er på sjarmoffensiv ovenfor mediehus og tilbyr ikke bare konkurrerende tjenester til YouTube som er eid av Google, men også det de kaller for Instant Articles hvor mediehusene sitter igjen med 100 % av reklamesalget selv.
Facebook sine videotjeneste tilbyr produsenter samme betingelser som YouTube, nemlig 55 % av inntektene fra reklame som viser i forbindelsene med videoen.
Facebook har lansert det som kalles Suggested video som organiserer og presenterer de videoene Facebook mener ligner på den du allerede ser.

Facebook har allerede vunnet kampen mot Google +, det blir spennende å følge med på hva som blir mottrekket til Google nå som et av dere meget viktige områder blir angrepet.

Facebook som nå har ca 1,4 milliarder brukere startet med video for 1 år siden, det viserer hver eneste dag nesten 5 milliarder videoklipp.
Google omsetter for 66 milliarder dollar med over 24 000 ansatte, i forhold til facebook er de en gigant både i antall ansatte og omsetning, men Facebook vokser vesentlig raskere.