Er dette en av verdens kjipeste bransjer

0
150

Samtidig som nesten hele verden bekymrer seg for global oppvarming og tenker miljø går noen av verdens rikeste redere og oljeselskaper nok en gang i helt motsatt retning og gir blaffen. For å spare litt penger har mange sluttet å gå igjennom Suez kanalen og tar isteden en 6400 kilometer lang omvei rundt Afrika.

På grunn av lav oljepris nå og forventing om høyere oljepris senere (futures) har bransjen kommet i det som kalles kontango (høyere fremtidspris enn spottpris). Selskapene tjener dermed penger på å levere senere.

Internasjonal skipsfart er enorme forurensere og bransjen gjør nesten ingen ting for å takle miljøproblemene de skaper.  Litt om omfanget av forurensning. Bare utslippet av partikler fra skipsfarten er ekstremt skadelig, de 15 største skipene i verden slipper ut mer partikler enn verdens samlede bilflåte. Disse partiklene er små og knyttes til en rekke tidligere dødsfall. Crina Silva Ilea førsteamanuensis 2 ved institutt for fysikk og teknologi ved Universitet i Bergen (UiB) viser til forskning om at skadene utgjør omtrent 50 000 tidlige dødsfall bare i Europa, og koster samfunnet mer enn 470 milliarder kroner i året.

I tillegg kommer utslipp av Co2.  En årsak til at det lønner seg for rederne å kjøre rundt Afrika er den lave kostanden på drivstoff,

Bloomberg News skriver: For å spare kostnader på å la fullastede produkttankskip på vei til Europa seile rundt Sør-Afrika i stedet for gjennom Suezkanalen, en omvei på 6.400 kilometer.

«Disse forsendelsene sier meg at det er veldig gode tider i vente for eiere av produkttankere» sa shippinganalytiker Erik Nikolai Stavseth hos Arctic Securities til Bloomberg News.

Gode nyheter for rederne er dessverre alt for ofte ikke gode nyheter for verden og miljøet.  Dagens Næringsliv omtaler nyheten med følgende overskrift «De tar omvei på 6400 kilometer – fordi de tjener på det» uten å nevne miljøperspektivet overhodet.

Et eksempel på måling av svevepartikler er gjennomført i Bergen, når tankskip er på besøk øker konsentrasjonen av svevestøv 100 ganger i snitt.

tabola

No posts to display