Er det verdt 2,3 milliarder å avvikle pelsdyrnæringen?

0
111
Bilder som dette gjør at mange tenker det ikke er så farlig med pels

Pelsdyrnæringen er en av de minst populære næringene i landet, det begynner å bli lenge siden pels var «in» . På grunn av motstand, minskende popularitet og at det har vært enklere å tjene mer på andre ting har antallet som driver med pelsdyr fulgt en negativ kurve.

Regjeringen har sett på kostnader i forbindelse med å forby oppdrett av pelsdyr og tilby overgangsordninger for næringen. Norges Pelsdyralslag har sett på kostnadene og kommet frem til at det blir langt dyrere enn det regjeringen har lagt opp til.

Les: Gigantiske hender løfter bro i Vietnam til himmelen

Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo Economics har i to uavhengige rapporter landet på samme konklusjon: «Et pelsdyrforbud vil koste langt mer enn regjeringen har lagt til grunn. Foreløpige beregninger beløper seg til minst 2,3 milliarder kroner».

Spørsmålet som mange stiller, er det verdt 2,3 milliarder kroner å avvikle raskt en næring som ikke, med mindre noe drastisk skjer kommer til å forsvinne over tid.

Flere forhold må inn i regnestykket 

– Foreløpige beregninger tilsier at regjeringen må regne med å bruke minst to milliarder kroner for å innfri løftet om å sikre pelsdyrbøndene nødvendig forutsigbarhet ved et pelsdyrforbud. I Samfunnsøkonomisk analyse sine beregninger har de ikke lagt inn sentrale elementer som fôrproduksjon, tilbud av pelsingstjenester og liknende, selv om dette rammes av samme forbud og vil være relevant å trekke inn, uttaler Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Ikke enkelt med omstilling i landbruket 

Ringvirkningsanalysen, også fra Samfunnsøkonomisk analyse, viser at den gjennomsnittlige pelsbonden er 50 år gammel og har drevet som bonde og pelsdyrdrift store deler av livet. Om lag 19 prosent av bøndene har høyere utdanning, i hovedsak innen landbruksrelatert fag. Bare en fjerdedel har arbeid utenfor landbruket.

– De fleste pelsdyrbøndene har forsørgeransvar for barn. Pelsnæringen betyr mye for inntektene i hver familie i tillegg til at næringen bidrar betydelig til verdiskapingen i lokalmiljøene de er en del av. Hele familiegårder er truet og familiens verdier er forduftet over natta, sier Guri Wormdahl.

Oslo Economics har i sin rapport om tapene ved en nedleggelse lagt vekt på nettopp jobbmulighetene og alternativinntektene bøndene vil ha utenfor næringen. Med en middels forventet salgspris for skinn, beregner de et økonomisk tap for næringen opp mot 2,37 milliarder kroner. Summene blir enda høyere når Oslo Economics tar hensyn til bøndenes begrensede muligheter for alternativ inntekt.

– Pelsdyrgårdene er som resten av landbruket blitt mer spesialiserte de siste årene, og kan derfor ikke enkelt omstilles til annen landbruksvirksomhet. For å investere i pels har mange solgt unna matjord, skog eller melkekvoter. De har satset etter vedtaket i Stortinget om bærekraftig utvikling i 2017, og få har reelle muligheter til annen landbruksrelatert inntekt, sier Guri Wormdahl.

tabola

No posts to display