Dyreste strøm på 20 år

0
104
Bare en gang på over 100 år har vi hatt en tørrere juli

I tredje kvartal gikk Norge fra en ekstremt tørr sommer, til den våteste september noensinne. De norske kraftprisene var om lag 85 prosent høyere i tredje kvartal i år, enn i tilsvarende kvartal i fjor. Den gjennomsnittlige nordiske kvartalsprisen for tredje kvartal ble den høyeste registrerte på 20 år.

Den nest tørreste julimåneden siden vi startet målinger i 1900 førte til særdeles lite tilsig til kraftmagasinene. Høye temperaturer gjorde at det i enkelte uker var mer fordampning enn nedbør. Vannmangelen var så stor at forventningen til nordiske kraftpriser gjennom vinteren på et tidspunkt lå over det forventede nivået på tyske kraftpriser. Dette ville ført til netto import i Norden fra Tyskland i løpet vinteren, sier Vegard Willumsen, seksjonssjef i NVE.

Les på F7City: Kulturhuset 2.0 vant Oslo bys arkitekturpris

Underskuddet på energi var 27 TWh lavere enn normalt på det laveste.

Høye priser på kull, gass og CO2-utslipp hevet strømprisen

Underskuddet på energi i vannkraftsystemet gjorde at kraftprisen i Norge lå tett opp mot kraftprisen på kontinentet. På kontinentet utgjør fossil kraftproduksjon som kull og gass en betydelig del av produksjonen. Fordi Norge er forbundet med Europa gjennom kabler fikk prisene på kull, gass og CO2-utslipp stor innvirkning på norsk kraftpris.

Les: Sliter landet ditt med arbeidsledighet – arranger VM i fotball

Kullprisen var på det høyeste nivået på fem år, samtidig som prisen på CO2 var tredoblet sammenlignet med prisen for ett år siden.

– Tørkesituasjonen bidrog til at de høye brenselsprisene hadde en sterkere påvirkning på den norske kraftprisen enn normalt. I et normalår har Norge et kraftoverskudd som gjør at norsk kraftpris ligger under prisene på kontinentet, påpeker Willumsen.

Rekordrask forbedring av kraftsituasjonen

I august regnet det derimot mye. August 2018 var den nest våteste noensinne. I september kom det enda kraftigere nedbør, og ble den våteste septembermåneden i målt i energi noensinne. Det førte til en rask økning i fyllingsgrad mot slutten av kvartalet. Det samlede ressursgrunnlaget for vannkraftproduksjon endte på 5,9 TWh lavere enn normalt for kvartalet.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en så rask og kraftig forbedring i kraftsituasjonen. Til tross for tørken i juli, ble tredje kvartal 2018 det våteste tredje kvartal noensinne. Dette medvirket til et fall i kraftprisen mot slutten av kvartalet, forklarer Willumsen.

Ved utgangen av kvartalet var den forventede snittprisen 42 øre/kWh for nordisk kraft for oktober, november og desember.

– Tørken er over, men vi kommer ikke unna prispåvirkning fra kontinentet der det fortsatt er høye kull, gass og CO2-priser. Kraftprisen i vinter ser likevel ut til å bli lavere enn det vi kunne frykte da nedbøren uteble i juli, beroliger Vegard Willumsen.

tabola

No posts to display