Brukt for mye penger troner også i år på toppen av det vi angrer på etter en ferie, med hatt ubeskyttet sex på en god andreplass. Den årlige reiseundersøkelsen utført av TNS Gallup for Europeiske Reiseforsikring viser at kvinner angrer mest etter ubeskyttet sex på utlandsferien. Men det er flest menn som kommer hjem med gonoré.

Av de som angrer etter å ha drukket seg fulle i utlandet, skyldes angeren ubeskyttet sex hos 37 prosent av kvinnene. Bare 17 prosent av mennene angrer på det. Klamydia er imidlertid den mest utbredte kjønnssykdommen, og nesten 23 000 nordmenn fikk påvist smitten i fjor. Folkehelseinstituttet registrerer ikke om det har skjedd i Norge eller i utlandet. Kvinner sto for 60 prosent av klamydiatilfellene i fjor.

Det alt vesentlige av det vi angrer på er knyttet til alkohol eller rus.

16 prosent av nordmenn som drikker alkohol i utlandet har gjort noe de angrer på etterpå, viser undersøkelsen fra Europeiske Reiseforsikring. Ytterligere fire prosent er i tvil.

Single og nyetablerte par angrer mest. Yngre angrer mer enn eldre.

ANGRETOPPEN:

Brukt mye penger: 45 prosent (41 i fjor)

Hatt ubeskyttet sex: 27 prosent (22 i fjor)

Blitt lurt til å betale for mye, i bar, taxi e.l.: 18 prosent (23 i fjor)

Tatt med nytt bekjentskap på rommet / Bråk på rommet: 12 prosent (7 prosent i fjor)

Vært utro: 9 prosent (8 i fjor)

Kjørt med promille: 8 prosent (10 i fjor)

Havnet i bråk: 5 prosent (6 i fjor)

Hærverk: 4 prosent (1 i fjor)

Annet: 35 prosent (41 i fjor)

Vet ikke: 7 prosent (11 i fjor)