Fra september i år blir det enda mer radio for ca 300.000 mennesker i Østfold, nytt lokalnett er under etablering av Digitalradio Norge og de melder om stor interesse.

Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge sier det er hyggelig så mange har lyst til å sende DAB lokalt og at den nokale kapasiteten på 20 nye lokaler nå er over halvfult så lenge som 6 mnd før lansering.
Østfoldnettet er et lokalt DAB- nett som vil bestå
av sendere i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden, og sende andre kanaler enn
det som sendes på riksdekkende DAB-nett. Nettet vil dekke rundt 300 000
mennesker, samt gi god dekning langs de største veiene.

– Vi etablerer
nå det fjerde lokale DAB-nettet i Norge. Spesielt hyggelig er det jo at det er
Østfold, sier Torvmark som selv gikk sine radiosko i lokalradioen i Halden.

Det er allerede etablert lokale DAB-nett i Oslo/Akershus, Hedmark og
Haugesund/Stavanger. Østfoldnettet gir overlappende dekning fra nettet i Oslo og
Akershus, totalt 1,5 millioner kan ta inn lokalradio via DAB i Østlandsområdet
med nytt nett.