Det er ekstreme mengder plast i havet

0
206

Verdenshavene fylles med plast og store øyer flyter og lager problemer, vi får en lang rekke miljø og helseproblemer som med enkelhet kunne vært unngått hvis vi slutter å betrakte havet som verdens største søppelfylling.

Vi tar på oss forsker brillene og se på noen av de problemene som dette forårsaker. Mange steder kan havene best beskrives som en plastsuppe, en suppe som er meget giftig.   Nederst i artikkelen finner du en oversikt over omfanget plast i verdenshavene laget av National Geographic.

Det som vi nå kjenner som plast ble introdusert i 1907, bruken som var forsiktig i begynnelsen skjøt virkelig fart på 50 tallet da vi begynte å pakke inn mat. Plast har en rekke bruksområder og de ulike produktene har forskjellig påvirkning på miljø og helse etter at det er sluppet ut i naturen.

Kjemikalier i plast

Plast, inneholder Bisfenol A (BPA) og styren-trimer. BPA er et polykarbonat eller en hard, klar plast ofte brukt i vannflasker og matvareemballasje. BPA kan sive inn mat og vann forårsaker en risiko for helseeffekter på nervesystemet vårt, ufødte fostre og barn.

Styrene trimer er et potensielt kreftfremkallende som vanligvis finnes i disponibel kjøkkenutstyr. Forskning har ført forskere til å tro det er en sammenheng mellom dette stoffet og kreft, samt en økning i skjoldbruskkjertel hormon nivåer.

Vannprøver viser at det de siste årene har vært en betydelig økning av både BPA og styren trimer i havet, på alle nivåer også dypt nede. Årsaken til de økte nivåene er at plast faktisk løses opp i etter ca. et år og dermed frigir kjemikalier. Den kjemiske sammensetningen av sjøvann er endret på globalt nivå.

Livet i havet er sårbart for forurensning, nesten halvparten av sjøfugl, som beiter på organismer i havet, får i seg målbare mengder med plast og plastgifter, dette fører til mange dødsfall hos sjøfugl.  Mikroperler er et problem, det finnes i kosmetiske rensemidler, uten at det har dokumentert effekt, disse små plast ballene finnes i stort omfang. Det er også store problemer med mikroplast som du kan lese mer om her

Alt henger sammen

Økosystemet er komplett, dyr, planter, mennesker deler kloden, enten tar vi vare på hverandre eller så gjør vi skade. Kjeden er som følger, vi slipper store mengder plast i havene, dette omdannes til gift og mikroplast, dette går inn i alt dyreliv i havet, og vi får det i oss. Du unngår det heller ikke med å slutte å spise sjømat, kjeden er komplett, man finner rester av gifter fra plast i planter og dyreliv som aldri har vært i nærheten av havet.

Les også: Vi er alle fulle av mikroplast

Havene er også en hovedkilde for oksygen og andre viktige atmosfæriske komponenter. Ifølge en fersk EarthSky.org rapport, » kommer det meste av jordas oksygen fra små planter i havet – kalt planteplankton -. Planteplankton driver med havstrømmene og er lever i de øverste vannlagene, produksjonen av oksygen synker dramatisk i områder som er sterkt forurenset av plast.

Print

tabola

No posts to display