tirsdag, november 30, 2021

Brød og sirkus i norsk politikk

Må lese

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år...
Gunnar Norheimhttp://www.f7.no
Student, håndverker, kunstner

Regjeringen går tilbake på meningsmålingene. Det er ikke så rart. Gjennom mesteparten av etterkrigstiden har landet blitt bygd gjennom en sosialdemokratisk politikk med tyngdepunkt i arbeiderpartiet og venstresiden. Det har gjort forskjellene mindre enn i de fleste andre sammenlignbare land. Det ser befolkningen. Det handler om likestilling, retten til fast arbeid og opptjening av trygd og pensjonsrettigheter. Det siste for at den som er uheldig og faller ut av arbeidsmarkedet, ikke samtidig skal falle ned i et sort hull av økonomisk misære og elendighet. At det ikke skal være som i USA, hvor den som intet har, intet får. Jeg vil minne den ærede leser om en sak: et av kjennetegnene på et totalitært samfunn, er den ide at kun den som arbeider får ete. Den sosialdemokratiske modellen vi har bygd opp her på bjerget sier noe annet. Den sier at også den som står utenfor arbeidsmarkedet skal få ete. Også han skal få mat på sitt bord, stelt sine legemlige skavanker og ha sine barn på skolen. Dette er en humanistisk innstilling til samfunnsbyggingen, og til mennesket.

Alt kan overdrives.

Da radarparet Lenin og Trotskji skulle skape et humanistisk paradis på jorden ved å dele alle goder fra jorden med hverandre snublet de rett nedi menneskets avgrunn. Den russiske revolusjon i 1917 flyttet bare verdiene fra godseieren til kommunistpartiet og den vanlige russer var stort sett like fattig og enda mer undertrykt. I Norge gikk det ikke slik. Her ble kommunistene som drømte om revolusjon og paradis satt i skammekroken og mer moderate krefter i arbeiderbevegelsen tok over. De ville heller samarbeide med bedriftseieren enn å skyte ham. Det var en klok strategi. Samarbeidslinjen mellom arbeiderbevegelsen og de borgerlige var politisk og økonomisk dynamitt.

Etterhvert ble imidlertid arbeiderpartiet vant til å ha makt. Og makt, ja den korumperer jo som kjent. Derfor tapte de rødgrønne valget for ett år siden. Man så hvordan de sørget for seg og sine, hvordan nettverkene sydet og politikerne minglet med alskens snuskete forbindelser. Folk ble dritt lei. Når venstresidens direktører i store offentlige bedrifter kjørte det hele på dunken, ble de belønnet med fete bonuser, sobre stillinger og lukrativ lønn. Så, velgerne straffet dem hardt. De måtte pakke snippesken, levere inn nøklene og tusle slukøret ut av kontorene sine. Inn veltet Siv og Erna med sitt «morna Jens» og sine to politiske lakeier KrF og venstre ved sin side.

De hadde en plan for landet.

Nemlig å privatisere og bygge ned staten, slik at folk flest skulle få bedre råd og bedriftene gjøre større forretninger. Samt øke sitt alkoholforbruk. Oppskriften var å selge seg ut av veldrevne statlige foretak som Statoil , flytoget og eiendomsselskapet Entra, øke taxfreekvota for å få oss til å drekke mer, og kvitte seg med statens skoger og utmark, samt oppheve hjemfallsretten. God ide. Hvis man har mistet forstanden. Hvordan gjør man  landet rikt ved å selge dets eiendeler til kinesiske spekulanter, og forfylle befolkningen? Dessuten vil Siv og Erna kutte ut diverse velferdsytelser og endre arbeidslinja så folk må jobbe i mer midlertidige stillinger. Vil du bytte den faste jobben din med et vikariat, forresten? Heldigvis har de gått inn for skattelettelser for folk med formue. Hele denne pakken har de nå kastet som et slintrete kjøttbein ut til velgerene i form av et statsbudsjett, og velgerne ser ut til å slenge det rett tilbake der det kom fra. Det vil si at regjeringskameratene faller på meningsmålingene.

Hvem trenger sirkus med elefanter i manesjen når vi heller kan se på at politikerne sjonglerer med landets befolkning og verdier på denne måten? Er Norge egentlig et bigbrotherprogram? Forsøker politikerne å lage en gigantisk nasjonal variant av paradise hotel? Slike spørsmål får vi ikke svar på. Torbjørn Jagland er i utlandet, Jens Stoltenberg har endelig fått seg en jobb, og journalistene sitter i Akersgata og koker suppe. Heldigvis har dere meg og F7. Er ikke det fint?

- Advertisement -

Siste nytt

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før

Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

Guadalupe Maravilla presenteres i en stor utstilling på Henie Onstad

Guadalupe Maravilla har nettopp blitt utnevnt til mottager av Lise Wilhelmsen Art Award og blir for første gang presentert i en soloutstilling...

Vipps varsler Black Friday sin død

Vi ser endringer i folks handlemønster som tilsier at 2021 kan vise seg å bli siste år med Black Friday som fenomen,...

Det lengste stedsnavnet i verden har 85 bokstaver

Innbyggerne i Mamungkukumpurangkuntjunya-bakken i Australia trenger litt tålmodighet med å lære å stave navnet på hjembyen deres. Hver...

Videoautomater tar fullstendig av

Det er lenge siden vi satt på en skjerm og fulgte store firkanter bevege seg sakte fra en side til en annen...

More Articles Like This