Jeg tenker ikke over når jeg flyr i utlandet at det sitter minst en bevæpnet person ombord som skal sørge for den ultimate sikkerheten. Vedkommende skal ikke ta seg av vanskelige passasjerer eller småting, men er der for en sak og det er terror.

Denne ordningen sprer om seg og fra og med idag også til flyvninger til og fra Norge, dog ikke alle flyvninger og dog en prøveordning. Væpnede vakter blir nå innført for utenlanske flyselskaper til og fra Israel og USA.

USA som har væpnede vakter overalt og en ekstrem tetthet av våpen har har ca 15000 drap pr år. Det kan da være naturlig å stille seg spørmålet om introduksjon av mer våpen øker eller reduserer sikkerheten.

Er sikkerhets illusjonen så viktig å opprettholde av vi offrer den faktiske sikkerheten ?  Vil ikke introduksjon av våpen ombord våre fly øke sjansen for at noe galt kan skje. Det har skjedd tidligere at personer med sikkerhetsopppgaver har klikket eller hatt en hemmelig agenda og skadet og drept mange.

Jeg har prøvd å lete etter disse argumentene fra norske myndigheter i sammenheng med prøveprosjektet uten å ha funnet noe.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sier: De fleste europeiske land tillater væpnede vakter ombord på fremmed lands fly. Nå åpner også Norge for en prøveordning med dette. Regjeringens beslutning er tatt med hensyn til sikkerheten ombord og praksis som er etablert i flytrafikken i flere land.

Prøveordningen som innebærer bruk av væpnede vakter skal skje i overensstemmelse med FNs internasjonale luftfartsorganisasjons (ICAO) retningslinjer. Det er politiet som vil ha den daglige håndteringen av ordningen og vil i samarbeid med Luftfartstilsynet utarbeide prosedyrer for håndtering av våpen mens det aktuelle flyet står på bakken.

Ordningen gjelder for flyvninger med amerikanske fly mellom Norge og USA og med israelske fly mellom Norge og Israel. Prøveordningen gjelder for tre år og vil evalueres mot slutten av prøvetiden.

Hvis prøveordningen skal utvides til flyselskaper fra andre land enn USA og Israel, må aktuelle land søke Samferdselsdepartementet, som vil vurdere søknaden i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Det virker ikke som om spørsmålet om væpnede vakter faktisk fører til økt sikkerhet for oss er drøftet skikkelig nok; bare at dette er noe alle andre har så derfor må vi også. Større tilgang til våpen fører alltid til mer vold og mer alvorlig vold.

 

Luftfartstilsynet har laget en liste over de mest stilte flinkis spørsmålene om bevæpnede vakter: (In-flight Security Officers):

 

Hvorfor er det nødvendig med bevæpnede vakter (IFSO) om bord i fly?

Bruk av våpen om bord i luftfartøy er alvorlig og kan medføre flysikkerhetsutfordringer. Enkelte land har imidlertid vurdert risikoen ved bruk av IFSO opp mot risikoen for at luftfartøyet blir kapret og forsøkt styrtet og konkludert med at IFSO er nødvendig for å håndtere risiko.

 

Hvilken opplæring har en IFSO?

En IFSO er opplært til å håndtere situasjoner både med og uten bruk av våpen og rekrutteres som oftest far personell med bakgrunn fra enten politiet eller forsvaret. Samlet sett minsker dette risikoen for vådeskudd om bord i luftfartøyet betraktelig. I tillegg minsker dette risikoen for at en væpnet vakt blir fratatt sitt våpen.

 

Er det ikke farlig med våpen og ammunisjon om bord i et fly?

Våpen og ammunisjon som IFSO benytter er valgt ut slik at det skal oppstå så liten skade som mulig på luftfartøyet dersom det mot formodning skulle være nødvendig å bruke våpen om bord i luftfartøyet. Bruk av våpen er ansett som siste utvei for å løse en kritisk situasjon.

Hvem har kommandoen om bord i et fly når det også er bevæpnede vakter der?

Det er til enhver tid fartøysjefen (piloten) som har kommandoen om bord i luftfartøyet, selv om IFSO også er om bord. Det er kun i ekstraordinære situasjoner at IFSO kan gripe inn for å avverge anslag uten at tillatelse innhentes hos fartøysjefen, fordi det for eksempel ikke er tid til å innhente slik tillatelse.

 

Kan en bevæpnet vakt gripe inn overfor passasjerer som for eksempel er beruset eller på annen måte skaper utrygghet om bord?

En IFSO skal i utgangspunktet ikke håndtere såkalte «uregjerlige passasjerer» fordi dette kan være en avledningsmanøver for å avdekke identiteten til den bevæpnede vakten.

f7.no -> adds
tabola