I vinterlandet Norge vil det alltid være noen som får hvit jul. Men er de snøsikre stedene like snøsikre i fremtiden? Meteorologisk institutt har sett på hvordan det ligger an med julesnøen på 12 populære skisteder i Norge.

De har sett på observasjoner av hvit jul i årene i perioden 1971 til 2000 sammenlignet med klimaframskrivninger for perioden 2036 til 2065. Resultatet viser oss en trend der snøgrensa ser ut til å trekke seg innover og oppover.

Les: Sterke illustrasjoner tar et oppgjør med New public management

Vi kan alltids feire jul på hytta
Er du en av dem som tenker at dersom julesnøen uteblir i byen, så kan du alltids feire jul på hytta? Noen steder stemmer det, og sjansen for snø i fremtiden blir ikke så mye dårligere. Men etter å ha sett på statistikk fra flere kjente skisteder rundt omkring i landet, så er det ikke nødvendigvis de stedene vi i dag ser på som absolutt snøsikre som vil ha størst sjanse for hvit jul i fremtiden.

Les på Sporten: RB Leipzig «Det dreier seg om veldig mye penger»

Halvering av sjansen for hvit jul
Kvamskogen er et populært skisted som kommer dårlig ut med tanke på hvit jul fremtiden. Når vi ser frem mot midten av århundret, mer enn halveres sjansen for hvit jul i nedre deler av skianlegget.

– Beregningene vi har gjort viser en nedgang på opp mot 60 prosent for Kvamskogen ved ca 500 moh. For å få hvit jul her i fremtiden må man enda lenger opp i fjellet, sier klimaforsker og leder for Norsk klimaservicesenter Anita Verpe Dyrrdal.

Hun forklarer videre at det er viktig å ta høyde for usikkerhetsmomentene ved slike beregninger. På steder hvor det er store høydeforskjeller eller steder som ligger akkurat i overgangen mellom lite og mye snø i modellberegningen som gjøres, er det større usikkerhet.

At hovedstadens storstue Tryvann kommer dårlig ut med tanke på snø i fremtiden er kanskje ikke så overraskende. Vi ser en nedgang fra snøsikkert og 99 prosent sjanse for hvit jul ved nesten 500 moh i 1971-2000 til 35 prosent sjanse for hvit jul i 2035-2065.

Nord-Norge er heller ikke snøsikkert
Mer overraskende er det med Nord-Norge. De fleste vil nok tenke at Nord-Norge er rimelig snøsikkert. Vi har sett på tallene for Narvik og der var det snøsikkert før, men sjansen for hvit jul synker med om lag 70 prosent i fremtiden. I Målselv (Troms) var det også relativt stor sjanse for hvit jul før med opp mot 90 prosent i ca 500 moh, men i fremtiden faller sjansen ned mot 44 prosent sjanse for hvit jul.

Et av Norges største skianlegg, Oppdal, kommer også ganske dårlig ut med tanke på hvit jul i fremtiden. Før var det opp mot 93 prosent sjanse for hvit jul på Oppdal ved nesten 900 moh, men i fremtiden faller sjansen ned mot 36 prosent.

Noen steder har fortsatt snøgaranti
Hemsedal, Hovden, Sjusjøen, Beitostølen og Trysil topper listen vår over skisteder som vil ha snøgaranti og størst sjanse for hvit jul i fremtiden. Disse snøsikre stedene har opp mot 100 prosent sjanse for hvit jul i fremtiden. Nedre del av skianlegget vil nok likevel kunne trenge flere snøkanoner framover.

Kan Norge kalle seg et vinterland mot slutten av århundret?
Fortsetter klimagassutslippene å øke slik de har gjort fram til nå, er det stor sjanse for at hvit jul bare vil forekomme på fjellet og i indre strøk av Nord-Norge mot slutten av århundret.

– Rundt juletider ligger ofte temperaturen og bikker rundt null. Med en økning i temperatur vil sannsynligheten for at nedbør faller som regn istedetfor snø øke, og områdene dette gjelder for utvides jo lenger fram i tid vi kommer tillegger klimaforskeren.

f7.no -> adds
tabola